HARDNER TIL: Det er strid blant politikerne her i fylkestinget om behandlingen av regionreformen. Partiene som har den politiske makten avviser at de har drevet med "politisk spill". (Foto: Stian Joachim Olsen)

Ingen spill om regionreformen

Nordlys bommer i sin lederartikkel om fylkestingets behandling av regionreformen, mener partiene som sammen utgjør fylkesrådet i Troms.

20. mars skulle Venstre arrangere et møte om regionreformen i Tjeldsund. Invitasjonen ble sendt av politisk rådgiver fra partiets stortingsgruppe, Håvard Sandvik. Fra stortinget skulle André N. Skjelstad (V) i Kommunal- og forvaltningskomiteen delta. I tillegg var statssekretær Grete Ellingsen (H) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet invitert som gjest.

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth (Ap) og fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap) var blant flere som var invitert, men måtte takke nei.

I Fylkestinget 17. mars reiste Troms Høyre ved Ole-Johan Rødvei spørsmål om fylkestinget var blitt misledet - siden fylkesrådslederen ikke hadde opplyst om møtet. Hun hadde i stedet forklart at hun ikke hadde hørt fra regjeringen i saken. Spørsmålet ble behandlet i et møte mellom alle partienes gruppeledere, og det ble konkludert med at møtet som Venstre hadde invitert til ikke var et møte i regi av regjeringen eller kommunalkomiteen på Stortinget. Venstre-møtet i Tjeldsund ble for øvrig avlyst.

Likevel velger Nordlys å kalle dette for et et spill av Myrseth. Det finner vi underlig. Myrseth har hele veien vært positiv til reformen og tatt initiativ til nabosamtaler både med Nordland og Finnmark, men også med storting, departement og regjering. Resultatet er kjent: I Nord-Norge finnes det ikke et politisk grunnlag for å lage en felles innstilling om saka - fordi det er for ulike syn på reformen. Det er ikke spesielt for landsdelen. Både på stortinget og rundt om i landet er det ulike syn - både mellom og innad i partiene.

I Nordlys hevder også avisa at Troms kun ønsker én nordnorsk region. Det stemmer ikke. Vi er fortsatt villige til å se på løsninger basert på at regjeringen vil ha færre fylker – også i nord. Det gjorde at vi i desember sendte tre alternativer til departementet (i uprioritert rekkefølge):

1. Ett Nord-Norge.
2. Troms som selvstendig region, med en eventuell grensejustering mellom Sør-Troms og nordre Nordland for å løse grenseutfordringene i Sør-Troms/Nordre Nordland som KS, næringsliv og regionråd i årtier har etterlyst.
3. En region for Troms og Finnmark med en vurdering av grensejustering mellom Sør-Troms og nordre Nordland.

Vi har derimot vært klare på to ting: Vi må få nye oppgaver, og frivillighet må ligge til grunn. Også dét gjelder fortsatt. Nå håper vi regjeringen bruker KS sin smørbrødliste over forslag på oppgaver som kan overføres ut av Oslo. Det er ei liste vi stiller oss bak.

Fra Troms vil vi fortsatt ha en åpen holdning til regionreformen, og vi vil fortsatt samtale med våre naboer, regjering, storting og alle som måtte ha meninger om reformen. Vi står også klare til å innkalle til ekstraordinært fylkesting om det blir nødvendig, men først må departementet legge frem saken.

Det handler ikke om politisk spill, men å følge politiske prosesser og respektere våre velgere.

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse