... at Sp i Troms nå prøver å gi inntrykk av at de ønsker en annerledes håndheving av scooterløyver er meningsløst, så lenge de ikke ville stemme for å myke opp regelverket ...

Lov om motorferdsel i utmark gir anledning til å gi dispensasjon for kjøring med snøscooter til hytte med 2,5 km avstand fra vei. 

Det er åpenbart for oss i H at det er reell kjøreavstand som må gjelde og at sikkerhetshensyn og eksisterende parkeringsområder må hensyntas. 

Det at Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Troms i hovedsak tolker og legger til grunn at denne avstanden måles i luftlinje fratar mange hytteeiere som ikke har vei til hyttene muligheten til å bruke scooter. Når Fylkesmannen i Troms i tillegg ikke hensyntar avstand til parkering og sikkerhetsmessige tiltak er det lett å tillegge disse instansene en tilnærming til strengest mulig tolkning av lovverket med ønske om marginal scooterkjøring. Det er ikke det som er intensjonen med loven. 

Fylkesmannen i Nordland har en fleksibel tilnærming til lov om motorferdsel i utmark og har fått til gode dispensasjoner for hyttekjøring og løypetraseer for rekreasjonskjøring  - og samtidig holdt seg innenfor tolkningsrommet til lovverket.

Det mener Høyre at vi også må få til i Troms!

Det burde være unødvendig at Høyre sine representanter på Stortinget i Miljøkomiteen må jobbe opp mot departementet for å få på plass en forklaring til tolkning av lovverket - men det gjøres nå.

På Stortinget prøvde H og FrP i høst å få med Sp på et flertallsvedtak om å fjerne minstemålet på 2,5 km kjøreavstand til hytter - men det ville ikke Senterpartiet støtte. 

Så det at Sp i Troms nå prøver å gi inntrykk av at de ønsker en annerledes håndheving av scooterløyver er meningsløst, så lenge de ikke ville stemme for å myke opp regelverket ytterligere - det eneste de oppnår er å lure folk til å tro at Sp vil kjøre en annen scooterlinje om de kommer i posisjon.  

Troms Høyre vil sikre at intensjonen med endringene i lovverket skal føre til en mer fleksible tilnærming til bruk av snøscooter som et transportmiddel og til rekreasjonskjøring i godkjente løypetraseer.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

I norsk politikk er det flertallet – og ikke mindretallet, slik statsråd Per Sandberg later til å mene – som bestemmer hva som skal være rett i Norge. Sandberg har muligens misforstått dette siden har prediker et syn som ikke representerer flertallets- men mindretallet syn.

5
905

I et debattinnlegg i Nordlys 21.4.2017 trekker kommentator Tone Angell Jensen frem Steigen som eksempel på en kommune som blir brukt til fiskeoppdrett, men som ikke får noe igjen for det. 

0
0