Jeg forstår at mange er utålmodige etter å få vite hvilke oppgaver som skal overføres til de nye fylkeskommunene. Før vi får svaret må vi følge vanlige demokratiske prosesser. Det innebærer å vente til ekspertutvalget leverer sin rapport i februar 2018, skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Saner (H). Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Ja, vi leverer!

Det er allerede klart at fylkeskommunene fra 2020 får ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter, de får ansvar for fiskerihavneanlegg og de får nye oppgaver med å tilrettelegge for landbruket og oppgaver innenfor friluftsliv.

Troms og Finnmark står foran mange spennende og vanskelige valg de neste månedene. Målet med sammenslåingen er at regionen skal få mer innflytelse over sin egen framtid.

Flere steder i Norge er fylkespolitikerne i gang med å gjennomføre regionreformen. Et av stedene som står midt i prosessen er altså Finnmark og Troms. I en kommentar i Nordlys 18. september oppfordrer Tone Angell Jensen om at “Det er din tur til å levere, Sanner”.

Som kommunal- og moderniseringsminister har jeg ansvaret for å gjennomføre reformen Stortinget har vedtatt. Målet er klart: De nye fylkeskommunene skal gi de lokale politikerne mer kraft til å utvikle sine regioner. Den enkle tanken bak er at det er politikerne i nord som best vet hvordan Nord-Norge kan utvikle seg videre. Med større kraft i regionene blir det lettere å løse oppgavene fylkeskommunene allerede har, og å løse de nye oppgavene som kommer.

Størrelsen alene tilsier at kraften i hver enkelt region øker. Fram til nå har ni av landets fylkeskommuner hatt mellom 75.000 og 200.000 innbyggere. Etter reformen får alle fylkeskommunene 240.000 innbyggere eller mer. Skal reformen lykkes må vi sikre at hele regionen utvikles videre. Det må være en regional balanse. Vi har lagt til rette for det gjennom å legge hovedsetet for Fylkesmannen til Vadsø.

Regionreformen gir grunnlag for å løse nye oppgaver. Det er allerede klart at fylkeskommunene fra 2020 får ansvaret for kjøp av innenlandske flyruter, de får ansvar for fiskerihavneanlegg og de får nye oppgaver med å tilrettelegge for landbruket og oppgaver innenfor friluftsliv.

Stortinget har også bedt regjeringen om å se på overføring av en egen veiadministrasjon til fylkeskommunene, og å gi dem mer ansvar for integrering og for regional næringsutvikling.

Det er også klart at regionale planer skal være mer forpliktende for staten. Fylkeskommunene skal få mer ansvar for strategisk kompetansepolitikk og gjennom Kulturmeldingen vurderes forslag om en ny ansvarsdeling av kulturoppgaver.

Etter valget er det klart at regionreformen gjennomføres. I dag er mange av de statlige etatene delt inn på helt andre måter enn etter dagens fylkesgrenser. Regjeringen vil nå gå gjennom statens regionale strukturer for å få bedre sammenfall med de nye fylkene.

Vi har også oppnevnt et ekspertutvalg som skal vurdere hvilke oppgaver som nå kan overføres til fylkeskommunene. Utvalget har en bred tilnærming, og skal både vurdere tradisjonelle oppgaver og oppgaver innenfor tjenesteyting.

Jeg forstår at mange er utålmodige etter å få vite hvilke oppgaver som skal overføres til de nye fylkeskommunene. Før vi får svaret må vi følge vanlige demokratiske prosesser. Det innebærer å vente til ekspertutvalget leverer sin rapport i februar 2018. Regjeringen og Stortinget skal også gjøre egne vurderinger av hvilke oppgaver som kan overføres til fylkeskommunene.

Jeg er glad engasjementet for økt lokaldemokrati er stort også i Nordlys. Regionreformen gjennomføres nå, og vi skal levere. Det innebærer å gi de nye fylkeskommunene ansvaret for de oppgavene som faktisk løses best regionalt. Det styrker demokratiet lokalt – også i den nye regionen med Troms og Finnmark.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer