I dag vil vi være på stand i byen ved Rakettkiosken der vi informerer og fokuserer på forebygging. Vi vil også ha en markering i Kongsparken klokka 18.00, skriver kronikkforfatterne.

Ja visst kan du bli rusfri, men først må du overleve...

Dette er tittelen på den Nasjonal overdosestrategien der hovedmålet er en årlig nedgang i overdosedødsfall og en langsiktig nullvisjon slik vi har for dødsfall i trafikken.

I dag minnes vi de som er død av overdose i Tromsø. Vi tenker også på foreldre, barn, kjærester og venner som kan oppleve at dette er skambelagt og vanskelig å snakke om.

31. august er Verdens overdosedag. Dette er en dag der vi skal vi minnes de døde og skape bevissthet om at overdoser kan forebygges. Hvert år dør cirka 260 personer i Norge av overdoser.

Hvis vi ser på Europa så har Norge de siste årene hatt blant de høyest registrerte antall narkotikautløste dødsfall per innbygger.  Tallene øker også i andre land i Europa. Situasjonen er ellers særlig alvorlig i Nord-Amerika der USA alene nå har en fjerdepart av alle overdosedødsfall i verden.

Også i Tromsø dør folk av overdoser og mange flere er under risiko gjennom overdoser de overlever.

Vi markerer derfor også Verdens overdosedag her i Tromsø. Brukerorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner samarbeider med Tromsø kommune om markeringen.

Overdoser er et alvorlig folkehelseproblem. Overdoser handler om mennesker som dør der vi kunne ha forebygget dødsfallene. Overdoser handler også om venner, foreldre, barn og familier som opplever engstelse, bekymring, redsel, skuffelser, skam og sorg.

De viktigste målene for den Nasjonale Overdosestrategien i perioden 2014–2017 er å:

  • Redusere antall overdoser og overdosedødsfall.
  • Hindre alvorlige helseskader som følge av overdoser.
  • Myndiggjøre brukerne.
  • Gi bedre oppfølging og hjelpetilbud til pårørende.

Det handler om ny innsats, nye tiltak, men også om større overdoseforebyggende fokus inn i allerede eksisterende tiltak og tjenester

Forebygging av overdoser er enkelt – og vanskelig. Det finnes ikke et enkelt tiltak eller en løsning som vil forebygge alle overdoser. Som med veldig mye annet handler dette om sammensatte løsninger på sammensatt utfordringer.  Vi snakker om både akutte tiltak som førstehjelpskunnskap, tilgjengelig nesespray, alternative inntaksmåter som røyking og mer kunnskap om risiko.  Og vi snakker om mer langsiktige tiltak som god oppfølging, behandlingstilbud, helseoppfølging, behandling av Hepatitt C, bolig, arbeid, aktivitet og andre ting å fylle livet med. Og selv om det har vært økt fokus på rusavhengige og oppfølging seinere år vil det være store udekte behov som konkurrerer med andre viktige utfordringer i kommunene. Altså ingen quick fix - men vi har ikke råd til å la være.  Skal overdosetallene gå ned må man ha en målrettet innsats.  

I dag minnes vi de som er død av overdose i Tromsø. Vi tenker også på foreldre, barn, kjærester og venner som kan oppleve at dette er skambelagt og vanskelig å snakke om. 

Samtidig tenker vi på de som lever og overlever.  Overdoser er livsfarlig og en viktig årsak til at unge mennesker dør. Derfor angår dette oss som fagpersoner, kommune, organisasjoner og medmennesker i Tromsø.  Mennesker med rusproblemer er en del av oss - Vi har ingen å miste.  

I dag vil vi være på stand i byen ved Rakettkiosken der vi informerer og fokuserer på forebygging. Vi vil også ha en markering i Kongsparken klokka 18.00.

Alle som vil være med å markere denne dagen er velkommen!

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse