Men det er altså ingen menneskerett å kjøre proviant, gass og annet utstyr med skuter, helt opp på hyttetrappa.

Vi er inne i påskeuken, og like sikkert som at høytiden kommer, er det at debatten om snøskuterkjøring skyter fart i det offentlige rom. Når politiet intensiverer sine kontroller med snøskuterkjøringen, går diskusjonene ekstra høyt på sosiale medier.

Det er ikke forbudt å kjøre snøskuter i den norske utmarka, men det kreves at man holder seg til godkjente skuterløyper.

Regelverket for motorferdsel i utmarka er strengt, og det er flere årsaker til det. Overordnet er det en nasjonal målsetting å ta vare på landskap, biologisk mangfold og tradisjonelt friluftsliv. Skutertrafikken er størst når vinteren går mot vår, dagene blir lengre, sola varmer og hytte sesongen tar til.

Men dette er også en svært sårbar tid for vilt som har overlevd vinteren med knappe marginer. Det er også nå hekkesesongen starter, og menneskelig aktivitet i form av motorisert ferdsel forstyrrer prosessene i naturen. I tillegg er dette en årstid som trekker mange små og store friluftsinteresserte ut i skog og fjell. De færreste synes det er greit å møte snøskutere på ulovlig tokt i villmarka.

Det er dessverre et faktum at det i årevis har foregått mye ulovlig kjøring med snøskuter. Derfor er det bra at myndighetene nå styrker kontrollen. Det ser ut til at det faller enkelte skuter-entusiaster tungt for brystet at kontrollene også foregår med helikopter, men det må de nok leve med. Det er den enkleste og mest effektive måten å håndheve regelverket på.

Det er ikke mangel på skuterløyper i Troms. Flere kommuner har et godt utbygd løypenett, og  oppdaterte nettsider som forteller om disse er åpne eller ikke. Andre har lagt tilrette for isfiske, med spesielle løyper for det.

Villmark og motorisert fornøyelseskjøring hører i utgangspunktet ikke sammen. Det er derfor vi ikke har frislipp med kjøring overalt. Når det likevel legges til rette for trafikk i spesielle løyper, må man forvente at dette respekteres på linje med annet regelverk i samfunnet. Det er lett å se argumentet med hytter som ligger svært avsides til, men det er altså ingen menneskerett å kjøre proviant, gass og annet utstyr med skuter, helt opp på hyttetrappa.

Norge har store områder med  unik, uberørt natur. Sånn ønsker vi å ha det, også i framtida. Vi har  internasjonale forpliktelser når det gjelder å ivareta naturen og miljøet. Det er en felles arv vi forvalter, en arv til glede for kommende generasjoner. Da er det nødvendig med regulering av fornøyelseskjøring, og håndheving av lover og regler på området.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

I norsk politikk er det flertallet – og ikke mindretallet, slik statsråd Per Sandberg later til å mene – som bestemmer hva som skal være rett i Norge. Sandberg har muligens misforstått dette siden har prediker et syn som ikke representerer flertallets- men mindretallet syn.

5
911

I et debattinnlegg i Nordlys 21.4.2017 trekker kommentator Tone Angell Jensen frem Steigen som eksempel på en kommune som blir brukt til fiskeoppdrett, men som ikke får noe igjen for det. 

0
0