Hit, men ikke lenger. Ønsket om en Nord-Norgebane lenger nord enn Narvik bør tas seriøst, ikke minst hvis vi skal nå klimamålsettingene. Nordligste punkt er nå Narvik stasjon, hvor svenskene sørger for personbefordringen. Foto: Marielle Eriksen, Fremover

Jernbanesatsing - men kun i sør

Med 1000 milliarder til samferdsel de neste tolv årene, hvorav 45 prosent skal gå til jernbane, burde det vært plass til Nord-Norgebanen i planene.

Solvik-Olsen kan fortsatt bli historisk på en annen måte også: som den første samferdselsminister som seriøst løftet Nord-Norgebanen inn på rett spor!

Regjeringen og samarbeidspartiene vil bruke 1000 milliarder kroner på samferdselsprosjekter de kommende 12 årene. Nesten halvparten av dette skal gå til jernbaneutbygging sør i landet.

 Med statsminister og samferdselsminister i spissen, reiste  samarbeidspartnerne rundt i landet med sine strategiske og nøye planlagte lekkasjer denne uka. Milliardene har sittet løst, og har naturligvis skapt entusiasme og glede på de stedene som blir tilgodesett.

I nord er det to store prosjekt som regjeringen markedsfører: bygging av ny flyplass i Bodø, og ny E8 inn til Tromsø. Tiltakene har en prislapp på henholdsvis 2,4 og 2,2 milliarder. Inne i finansieringen av E8 ligger det også en bompengeandel på 750 millioner. Forhåpentligvis kan arbeidet med den etterlengtede veien starte så raskt som mulig.

Neste NTP (Nasjonal Transportplan) vil bli den største noensinne. I perioden 2018 til 2029 skal det altså satses 1000 milliarder på samferdsel. Det er en svimlende sum. Dermed knytter det seg også mange ubesvarte spørsmål til planen.

For de blåblå og deres samarbeidspartnere er opptatt av at klimamålene også skal nås. Statsminister Erna Solberg sier vi skal bygge for en klimavennlig framtid.  En måte å klare det på, er solid satsing på jernbane. Hele 45 prosent av pengepotten skal gå til jernbaneprosjekter. Dessverre ligger det aller meste av investeringene i sør, i områdene rundt Oslo. Ikke ett ord er ytret om Nord-Norgebanen i disse langsiktige planene. Det er skuffende.

Det er grunn til å minne om at dersom man skal nå klimamålene, må ikke bare passasjertransporten, men også godsfrakten over på skinner. Det er først og fremst i dette perspektivet vi må betrakte en jernbane i det nordligste Nordland, Troms og Finnmark. For vogntogene med varer fra vår tredje største eksportnæring, sjømatproduksjonen, blir neppe færre i årene som kommer.

NTP er ikke et forpliktende dokument, men en langsiktig plan for mange prosjekter innen vei og samferdsel forøvrig. Prosjektene kan ikke gjennomføres uten politisk behandling først. Deretter må de komme med i statsbudsjettene. I disse prosessene må vi regne med omkamper.

Det er også ubesvarte spørsmål vedrørende finansiering. Hvor skal disse 1000 milliardene tas fra? Det knytter seg mange bekymringer til eventuell økt skatt, eller økt bruk av oljepenger. På den annen side, landet er nødt til å bygge infrastruktur som er tilpasset voksende behov. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har vist seg som en handlekraftig statsråd. Han vant respekt da han, trolig som den første samferdselsminister noensinne, startet sin statsrådstid med å reiste land og strand rundt for å sette seg inn i problemene departementet hans var satt til å løse.

Solvik-Olsen kan fortsatt bli historisk på en annen måte også: som den første samferdselsminister som seriøst løftet Nord-Norgebanen inn på rett spor!

 

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse