Samfunnsøkonomisk vil storflyplass på Hauan i Rana bli en katastrofe.

I sin lederartikkel 1. februar går Nordlys inn for at hele Nord-Norge må samle seg bak kravet om storflyplass på Helgeland. Det er flere problemer med Nordlys lettbeinte og generelle betraktninger om storflyplass. Først kommer beliggenheten helt opp mot Saltfjellet, lengst nord på Helgeland. For mange vil det finnes bedre alternativer, både i kroner og i tid, enn å reise til Hauan i Mo i Rana for å ta fly. For det andre krever Avinor at minst én kortbaneflyplass legges ned for å finansiere driften av en ny storflyplass. For det tredje er det stor uenighet på Helgeland om storflyplass, og det er på grensen til utidig av Nordlys å blande seg inn i en lokal samferdselssak. Spesielt når Nordlys ikke har fått med seg fakta.

Fakta er som følger: Det er laget kun én oppdatert og upartisk analyse av trafikktall og ringvirkninger av en storflyplass. Den har Samferdselsdepartementet bestillt fra Urbanet Analyse. Urbanets rapport har brukt den aller beste modellen for persontrafikk, MTN&, og konkludert med at trafikkgrunnlaget tilsvarer tre 78-seters propellfly per dag til Oslo. NHO Luftfart (SAS, Norwegian, Widerøe) har lenge sagt at potensielt passasjertall er for lavt til å fly med jetfly, og Urbanet er enig. Det blir ingen jetfly, og heller ingen konkurranse på flyginger fra Hauan.

Null konkurranse betyr at billettprisen holder seg høy. Urbanett beregner en prisreduksjon på 263,- for fritidsreiser, og 383,- for arbeidsreiser, men dette gjelder kun for de som bor i umiddelbar nærhet av flyplassen. Hvis man skal reise fra Mosjøen blir en arbeidsreise 603,- dyrere! Antall avganger vil gå ned, og tidsmessig er det heller ikke noe å spare. Fra Mosjøen reiser man til Bodø eller Trondheim like raskt, og langt billigere, med tog. Derfra kommer man seg til Oslo like fort som om man tok veien om Hauan. Det er ikke merkelig at 12 av 18 kommuner på Helgeland, og et klart flertall av befolkningen, er motstandere av storflyplassen. «Helgeland kan ikke få et stort bedre tilbud enn de har i dag», har SAS-direktør Ove Myrvold sagt, og han har helt rett. Avstandene definerer virkeligheten.

En storflyplass vil riktignok gi en viss vekstimpuls for Rana, men Urbanet beregner at det kun vil bli tre (3) direkte nye arbeidsplasser på Helgeland. Direkte arbeidsplasser vil i hovedsak forflyttes fra Mosjøen til Mo. Indirekte arbeidsplasser vil det bli flere av, men igjen vil resten av Helgeland bli skadelidende for det som skapes på Mo. Befolkningstall og sysselssetting vil gå ned, utenfor Ranas influensområde, i følge den mest inngående og presise analysen vi har tilgang til. «Vekst ved kannibalisme» har det blitt kalt. Næringslivet utenfor Rana, deriblant Alcoa som eksporterer for fire milliarder i året, er derfor klare på at Kjærstad må bestå.

Samfunnsøkonomisk vil storflyplass på Hauan bli en katastrofe. Flyplassen ville gått i null hvis prisen var 1168 millioner, forutsatt at Kjærstad i Mosjøen bestod. Legges Kjærstad ned, er kostnadsgrensen for samfunnsøkonomisk nytt helt nede på 854 millioner. Når vi vet at Avinors kostnadsanalyse for Hauan er på 2249 millioner, før finanskostnader og prisstigning, er det innlysende at Hauan er et gigantisk tapssluk uansett utgangspunkt. Eksisterende lufthavnsstruktur er på alle måter den beste, sier Urbanets rapport. Tydeligere kan knapt en offentlig utredning være.

Siden bygging av Hauan vil innebære nedleggelse av Kjærstad kortbaneflyplass, er det interessant å se også på andre ringvirkninger. Én av disse er luftambulansen. Ambulansehelikopter har halve året store problemer med å komme frem til Mosjøen, derfor har det gått i snitt 186 avganger med ambulansefly, de siste tre årene. I snitt har 57 av disse avgangene vært av høyeste hastegrad. Ambulanseflyet redder altså liv, og fører til raskere og bedre behandlingsresultat hvert år. Politisk spill fra Ranamiljøet skal ikke kunne trumfe helse og sikkerhet i et velinformert demokrati.

 

Om storflyplasses skal bygges eller ikke, vil avgjøres av Stortinget, etter at Fylkestinget i Nordland har gitt sine innspill. Dessverre har det i denne saken i lang tid versert en grøt av halvsannheter og direkte bløff som er egnet til å forlede våre folkevalgte. Urbanetts rapport er kalde fakta, og rapporten skal danne grunnlaget for Stortingets avgjørelse. Da er det å forvente at Nordlys i det minste leser rapporten før de ensidig konkluderer med at lengre rullebane med nødvendighet er en velsignelse for Helgeland. Objektive analyser viser nemlig noe annet.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Først tenkte jeg å la dette ligge, det blir bare mer bråk av det. Men så fant jeg ut at ja, det SKAL bli bråk, jo mer bråk jo bedre!

12
582

Vi kan ikke fjerne statlige bevilgninger til trossamfunn og tro at ikke noe skjer med landet vårt. Det vil være slutten på folkekirken slik vi kjenner den.

1
37