Regjeringen kan ikke lure en hel landsdel med å kalle dette nordområdepolitikk. Det ligner mer på kanonføde.

Nettstedet aldrimer.no skrev nylig at Finnmark skal ofres dersom Norge blir invadert fra nord. Denne uka viser lekkasjer fra Langtidsmeldingen om Forsvaret at også Troms kan bli atskillig lettere å ta. Også i Nordland svekkes forsvaret.

Regjeringen vil trekke forsvarsgrensa sørover, og røsker med seg særlig den operative evnen. Kutt i Hæren, kutt i Kystjegerkommandoen, kutt i Heimevern, kutt i Sjøheimevernet og kutt på Kystvakta rammer landsdelen. Også 339 på Bardufoss ryker, er signalene når dette skrives.

Nord-Norge, dette kan vi ikke finne oss i!

I Sundvollenerklæringen er regjeringen klar på at økt aktivitet på grunn av sjøtransport og ressursutvinning krever norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nord. I lekkasjene fra forsvarsministeren er politikken en annen. Forsvarsevnen svekkes, tilstedeværelsen svekkes, beredskapen svekkes, og muligheten til alliert trening og støtte svekkes.

Regjeringen kan ikke lure en hel landsdel med å kalle dette nordområdepolitikk. Det ligner mer på kanonføde.

Det skal sies: Dette er en lekkasje. Dessuten ga Høyres landsmøte klar beskjed om at Forsvaret i nord må styrkes. Et parti som kaller seg forsvarspartiet kan ikke leve med opplysningene som lekker fra deres egen forsvarssjef.

Samtidig er lekkasjene neppe tilfeldig, og de er verre enn de verste scenarioer. En velkjent strategi er å sukre pillen før den må svelges. Det kan komme hyggeligere nyheter, men det endrer lite på helhetsbildet både fra forsvarsministeren og forsvarsjefens fagmilitære råd: Nord-Norge som forsvarsregion svekkes kraftig.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) må legge alle fakta på bordet. Vi kan ikke akseptere – mest sannsynligvis – styrte lekkasjer som dette. Vi kan heller ikke sitte å vente på flere lekkasjer og diskutere rundt dem.

Vi i nord må forberede oss på tøffe tak for forsvaret vårt. I Harstad har de gått i fakkeltog, mens andre steder sier de ifra på leserbrevplass, i media og til sine politikere. Vi må ha mer av det! Og vi må ha nordnorske politikere som står samlet. Bli gjerne med neste gang vi drar til Løvebakken. For dette angår oss alle.

Inntil videre kjære statsminister, statsråder og statssekretærer: Vennligst ingen flere siteringer fra Rolf Jacobsens dikt om at «Det meste er nord» før Forsvaret vårt er styrket.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er vel et tegn på at man eldes, - det at man ser seg tilbake og sammenlikner ”før og nå.” Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering, - og det var ikke alltid like greit. De siste 3 til 4 årene har det imidlertid skjedd en endring.

0
15