Barn som har flyktet alene til Norge, er først og fremst barn.

På lørdag skal Arbeiderpartiets landsmøte stemme over midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere. Vi i Redd Barna vet at midlertidig opphold gjør barn syke. Derfor er det bra at Arbeiderpartiet nå har mulighet til å vedta at de skal sette en stopper for det.

Redd Barna er dypt bekymret for situasjonen til enslige mindreårige asylsøkere i Norge, og vi er mange som gjentatte ganger har varslet både regjeringen og stortingspolitikerne om dette. Mottaksansatte, verger, Barneombudet, NOAS og Redd Barna er noen få av de mange organisasjonene og instansene som har sagt tydelig ifra. Hovedproblemet er den markante økningen i antall barn som får midlertidig opphold, og som skal sendes ut når de fyller 18 år. Under dagens regjering har andelen som får midlertidig opphold steget fra under 5 prosent til over 40 prosent. Det er alvorlig. Den humanitære situasjonen for barna er nå så kritisk at vi oppfordrer Arbeiderpartiet på det sterkeste til å gjøre alt som står i deres makt til å endre dette.

Vi møter barn som er dypt deprimerte, som ikke ønsker å leve lenger, barn som skader seg selv og barn som har prøvd å ta livet sitt. Statistikken viser også at en høy andel av barna som får midlertidig opphold forsvinner fra mottakene. Bare et lite mindretall returnerer til hjemlandet. De aller fleste blir i Norge på ukjent adresse, eller drar videre på flukt til andre land i Europa. I et liv utenfor systemet tvinges mange inn i kriminalitet eller menneskehandel for å overleve. Det er dessverre all grunn til å påstå at politikken som er ment å hindre at barn legger ut på flukt, tvert imot fører til mer flukt og utrygghet for barna.  

En 15 år gammel afghansk gutt fortalte meg en gang om reisen sin. En farlig og traumatisk reise. En reise der både kvinner og barn har omkommet. Gutten dro fra Afghanistan til Norge helt alene. Han fortalte at han var livredd. Tenåringen er nå en enslig mindreårig asylsøker i Norge. Han vet ikke om familien hans lever eller ikke. Her venter han på hvilken vei livet skal ta, enten får han bli eller blir han sendt tilbake til et land han flyktet fra. Det er vanskelig å forstå hvordan et barn kan ha viljestyrke til å gå på skole, lære språk, være sosial, holde seg i aktivitet og gi alt for å bli integrert når han ikke vet om han får lov til å bli værende i Norge. Men det gjør denne afghanske gutten. Jeg spurte han om han var glad for å være i Norge. Han nikket og svarte at han selvfølgelig var glad for å være i trygghet og at han hadde fått mange venner og var omringet av godhet og kjærlighet av menneskene rundt han, men hva hender den dagen han fyller 18? Livet står på vent. Frykten av å miste det man kan anse som et godt liv, henger som en mørk sky over han. Et håp, som dessverre kan vise seg å være en falsk forhåpning, er det som får denne gutten til å stå opp hver morgen. Håpet om å kunne leve i trygghet, ha et godt liv. Et håp om å ikke leve i frykt.

Dette er én gutt. Ett barn. Ett liv. Én av flere gripende historier, én av mange uvisse skjebner.

Midlertidig opphold er ikke en langsiktig løsning verken for barna eller for samfunnet. Vår klare anbefaling er at ordningen med midlertidig opphold § 8-8 avskaffes, eller i det minste at bruken begrenses kraftig.  

På bakgrunn av dette, ber vi innstendig Arbeiderpartiet om å ta alvoret inn over seg og finne en politisk løsning for noen av de mest sårbare barna i vårt samfunn. Barn som har flyktet alene til Norge, er først og fremst barn. Midlertidig opphold påfører barna en urimelig belastning og strider med barns grunnleggende behov og rett på stabilitet og trygghet. Konsekvensene av dagens praksis er at Norge bryter med flere artikler i FNs barnekonvensjon, deriblant retten til liv og utvikling og retten til å bli behandlet på en måte som er til barnets beste. Dette kan vi rett og slett ikke tåle - stem nei til midlertidig opphold for barn som har flyktet alene til Norge!

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er svært alvorlig at Tromsø kommunes administrasjon synes å prioritere gress og sykkel framfor effektiv fullverdig toveis kollektivfelt på Stakkevollveien.

0
56

Valget 2017 er historie og koalisjonsregjeringen mellom Høyre og FrP med støtte fra Venstre og Krf beholder trolig regjeringsmakten.

0
20