Mest av alt kan man lure på om landsmøtedelegatene i Sp misforsto, og trodde de behandlet kravene til neste jordbruksoppgjør.

Politikkens svar på en helsebringende behandling må være å tape et valg, for så å havne i opposisjon. I hvert fall kan det se ut som klarsynet kommer fort så snart man er sparket ut av maktens gemakker.

Det er vanskelig å se noen annen forklaring på hvor kraftig forsvarsviljen har vokst i Senterpartiet. På partiets landsmøte nylig fremsto Sp plutselig som Norges mest forsvarskåte parti.

Som de eneste i den norske partifloraen gikk landsmøtet bort og vedtok at det norske forsvarsbudsjettet raskt må bringes opp på to prosent av BNP

Toprosentkravet er det NATO-alliansen har vedtatt, og USA krever, skal være målet for alle medlemslandene. I dag er det imidlertid bare to land, bortsett fra USA, som oppfyller dette kravet.

Siden nittitallet har nesten alle europeiske land rustet kraftig ned, og forsvarsbudsjettene har vært salderingspost, særlig etter finanskrisen. Norge er et av de få land blant NATOs medlemsland som har økt forsvarsbudsjettene, men ligger likevel bare på ca. 1,4 prosent av BNP.

Forsvarsbudsjettet for 2015 er på 43,8 milliarder kroner. Det var en økning på 3,4 prosent, tilsvarende 1 460 millioner kroner.

Dersom Sps vedtak skal gjennomføres må det norske forsvarsbudsjettet opp i ca. 62,5 milliarder, en økning fra dagens nivå med 18, 7 milliarder, eller en påplussing med nesten 43 prosent.

Hvordan landsmøtet finansierte denne rause påplussingen til vår forsvarsmakt, vites ikke. Det er også usikkert hva landsmøtet ville bruke de nye, årlige 18 milliardene til.

Mest av alt kan man lure på om landsmøtedelegatene i Sp misforsto, og trodde de behandlet kravene til neste jordbruksoppgjør. 

Det er selvsagt lov å skifte mening. Men det er selvsagt en smule påfallende at Sps plutselige militaristiske oppvåkning kom bare halvannet år etter at de selv hadde forlatt regjeringskontorene.

Det har aldri vært kjent tidligere at Sp har vært noen stor pådriver innad i den rødgrønne regjeringen for store økninger på forsvarsbudsjettene.

Og hvis noen nå tok Sp på ordet når det gjelder forsvarsbudsjettet, og foreslo at det skulle finansieres med bl.a. kutt i landbrukssubsidiene, ville vi nok gjenkjent det egentlige Sp.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Kjell Rotvold liker ikke at det røde flertallet i kommunen fører en annen politikk enn det borgerlige byrådet, som ikke fikk fornyet tillit i befolkningen ved siste kommunevalg.

1
17

Debatten om havbruksnæringen er tuftet på en rekke utsagn og langt fra alle er like sterkt forankret i forskning eller i kunnskap. Det gjelder begge sider av diskusjonen, for kunnskap gir nyanser og er ikke like morsom på trykk, skriver adm. dir. i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark. Han ønsker seg en debatt uten ødeleggende og steile fronter, og starter med egen bransje: _ For det første skal vi på nytt gjennomgå våre bærekraftsmål og vurdere grundig hvordan vi kan få en enda bedre havbruksforvaltning.

4
146