I perioden 1946 til 1962 publiserte komiteen ledet av fylkesmann Nikolai Schei i Sogn og Fjordane en rekke rapporter. De lå til grunn for en storstilt reform. Tallet på kommuner ble redusert fra 744 til 454. Foto: NTB Scanpix

Kommunereformen er elendig planlagt. Men denne komiteen fikk det til!

Det fylkesrådslederne i Nordland og Troms sier er jo helt rett. Hvorfor endre på noe som fungerer når regjeringen ikke er villig til å si hvilke oppgaver de nye regionene skal ha?

Jeg er positiv til både Nord-Norge som felles region og til kommunesammenslåinger. Likevel er det ingen grunn til sorg over at regjeringens regionreform og kommunereform nå ser ut til å mislykkes. Det har vel sjelden vært planlagt en så stor endring på en dårligere måte. Det fylkesrådslederne i Nordland og Troms sier er jo helt rett. Hvorfor endre på noe som fungerer når regjeringen ikke er villig til å si hvilke oppgaver de nye regionene skal ha? Høyres kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har virkelig lagt et dårlig grunnlag i denne saken.

At regjeringen ikke vil si hvilke oppgaver de nye regionene skal ha, er likevel ikke den eneste svakheten. Feil har det også vært å la de nåværende kommunene og fylkene være utgangspunkt for sammenslåinger. Kanskje hadde det vært fornuftig å dele opp en kommune eller et fylke istedet for bare å slå sammen de eksisterende? Ved den store kommunesammenslåingen i 1964 ble f.eks. gamle Hillesøy kommune delt i to: Kvaløya-delen gikk til den nye Tromsø kommune, mens Senja-delen gikk til den nye Lenvik kommune. Siden samferdsel på den tiden gikk over fra sjø til vei, var dette en svært framtidsrettet og fornuftig avgjørelse. Slikt er ikke like lett å få til når utangspunktet er de eksisterende enhetene.

Etter krigen gjenomførte Norge en kommunereform på en langt bedre måte. Schei-komiteen ble nedsatt i 1946, satt helt til 1962 og kom med flere innstillinger. Schei-komiteens forslag ble demokratisk behandlet og i hovedsak fulgt opp av de folkevalgte. Først en faglig utredning og så demokratiske vedtak altså. Antall kommuner ble redusert fra 744 til 454. Noen omkamper ble det riktignok. Men det er vel ikke mange som mener det var galt at tre og en halv kommune ble til dagens Tromsø kommune eller at tre kommuner ble til dagens Harstad kommune.

Når det gjelder akkurat regionreformen, dvs å gå fra 19 til ca 10 fylker, er det en annen svakhet fra regjeringens side. Fylkene er som kjent valgkretser til Stortinget. Skal de nye store regionene nå bli valgkretser til Stortinget? Eller skal vi få valgkretser til Stortinget som ikke har noe annet innhold enn akkurat det? Begge løsningene kan være problematiske, men uansett burde slikt vært tenkt i gjennom på forhånd. I tillegg har regjeringspartiene latt Oslo kommune/fylke få lov til å fortsette som idag, selv om det nettopp er i Oslo-regionen at fylkesgrensene absolutt burde endres. Både planleggingen av Fornebu-banen og Follo-banen viser at dagens fylkesgrense skaper problemer. Nei, med en så dårlig planlagt reform, er det like greit at den ikke lykkes.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse