Venstre og KrF føler de har mange høner å plukke med en justisminister som har utfordret dem i en hjertesak som asylbarnas skjebne. Nå lar de ham seigpines i uvisshet om utfallet.

Venstre og KrF driver nå et psykologisk spill i Stortinget om den videre skjebnen til justisminister Anders Anundsen. Etter at SV, Sp og til slutt Ap bestemte seg for å stemme for et mistillitsforslag mot justisministeren fra Frp, benytter nå regjeringens to støttepartier anledningen til sakte å grille Anundsen.

Steikemetoden er å utsette avgjørelsen om hvordan de to partiene skal stemme når Stortinget tar stilling til mistillitsforslaget, mens saken om asylbarna henger som et Damokles-sverd over Anundsens hode. 

Venstre og KrF føler de har mange høner å plukke med en justisminister som har utfordret dem i en hjertesak som asylbarnas skjebne. Nå lar de ham seigpines i uvisshet om utfallet.

Riktignok hevder både KrF og Venstre at det er to adskilte saker og at de ikke må blandes sammen. Samtidig kommer det likevel signaler, særlig fra Venstre, om at det jo er en sammenheng mellom mistillitsforslaget og asylbarnas skjebne.

Vi har tidligere på lederplass her i avisa gitt uttrykk for at det burde reises mistillitsforslag mot Anundsen. Men det er svært uklokt å bruke en sak som handler om regjeringens forhold til Stortinget, til politisk spill. 

Og det er åpenbart det de to støttepartiene gjør, uansett hvor mye de insisterer på det motsatte. De har hatt like god tid som opposisjonen til å bestemme seg for hva slags straff de mener Anundsen har gjort seg fortjent til.

Å utsette sin egen stillingtaken i en kontrollsak, og dermed holde justisministeren som gissel pga. masseutsendelsene av lengeværende asylbarn, er kanskje nobelt i deres egne øyne, men et brudd på viktige, parlamentariske spilleregler. 

Aps leder, Jonas Gahr Støre, mener justisminister Anundsen både har feilinformert Stortinget og holdt tilbake relevant informasjon. Av den grunn støtter Ap mistillitsforslaget.

Det var overraskende at Ap trakk denne konklusjonen. Partiet har ikke stemt for et mistillitsforslag i Stortinget på 32 år.

At de nå velger ikke å nøye seg med en klar kritikk av Anundsens rotete forklaringer i kontrollkomiteen, kan lett oppfattes som at Ap bruker anledningen til å anskueliggjøre at det er KrF og Venstre som må holde regjeringen flytende.

I så fall har vi minst tre partier som driver politisk spill.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er vel et tegn på at man eldes, - det at man ser seg tilbake og sammenlikner ”før og nå.” Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering, - og det var ikke alltid like greit. De siste 3 til 4 årene har det imidlertid skjedd en endring.

0
15