FORSKNING: UiT-forskeren John Bjarne Hansen har i mange år vært ledende på blodproppforskning, og nylig vant hans fagmiljø konkurransen om en stor tildeling fra Stiftelsen K. G. Jebsen: 47 millioner kroner skal brukes til å knekke blodproppgåten

Fra kretsmesterskap til verdensmesterskap: Har vi propp i systemet?

Hvert år dør mellom 8 og 10.000 nordmenn av venøs blodpropp.

I Nord-Norge er det foreløpig bare Tromsø som når opp i denne typen konkurranser.

Det er duket for bykamp og rivalisering når regjeringen ser på strukturen i høyere utdanning og forskning. Jeg vil begynne med en veldig vanlig propp.

Hvert år dør mellom 8 og 10.000 nordmenn av venøs blodpropp. UiT-forskeren John Bjarne Hansen har i mange år vært ledende på blodproppforskning, og nylig vant hans fagmiljø konkurransen om en stor tildeling fra Stiftelsen K. G. Jebsen: 47 millioner kroner skal brukes til å knekke blodproppgåten.

I Nord-Norge er det foreløpig bare Tromsø som når opp i denne typen konkurranser. Av de tre sentrene for fremragende forskning i Nord-Norge, er alle ved UiT; av tre sentre for forskningsdrevet innovasjon, er alle tilknyttet UiT; begge K. G. Jebsen-sentrene er ved UiT; blant nordnorske universitet og høgskoler er det bare UiT som deltar i prosjekt under EUs store forskningsprogram, og av de vel 46 millioner kroner som Nord-Norge hentet fra Brussel i 2013, står UiT alene for over 42 millioner. Nord-Norge fikk i 2013 nesten 200 millioner fra Forskningsrådet, og over 160 av disse millionene gikk til UiT.

Vi er selvsagt glade for at vi hevder oss i konkurransen. For studentene våre betyr det at de møter fremragende forskere i auditoriene, og utdanningene våre bygger på kunnskap som er i forskningsfronten. Det nyter igjen arbeidsgiverne – næringsliv og forvaltning i Nord-Norge – godt av gjennom god kvalitet på kandidatene. Det kan være en av grunnene til at UiT har hele 60 prosent av studiesøkerne til de 6 institusjonene. Men Nord-Norge trenger flere slike miljø, flere robuste enheter som kan trekke til seg talenter og penger.

Dette er ikke kretsmesterskap. Dette er knallhard, nasjonal og internasjonal konkurranse. Nord-Norge, som opplever stor vekst og har et betydelig næringspotensial, må vinne flere slike konkurranser for å realisere verdiene for nasjonen. Jeg ser på regjeringens strukturarbeid som en anledning til å undersøke hvordan vi i fellesskap kan bygge gode og robuste fagmiljø som kan hevde seg i konkurransen. For nordnorsk næringsliv tror vi det er særlig viktig å etablere et slagkraftig og komplett teknologimiljø i nord. Arbeidet må være basert på frivillighet og dialog, ikke rivalisering og posisjonering.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse