Vi skal produsere mer mat og det skal gjøres på norske arealressurser, og da må vi ta i bruk hele landet.

KrF vil ha brede flertall for de viktigste elementene i jordbrukspolitikken og for å gi næringen langsiktig forutsigbarhet. Vi er glade for at flertallet i Stortingets næringskomité har samlet seg i sentrum og har sagt nei til regjeringens retning for landbruket. Jeg er glad for at jordbruksmeldinga nå sikrer grunnlaget for et fortsatt levedyktig distriktslandbruk og differensierte virkemidler rettet mot små og mellomstore bruk, og at dagens markedsreguleringsordninger opprettholdes. Dette er med på å sikre landbruket i Troms fremover.

KrF ville ha et produksjonsmål som slår fast at landbrukets viktigste oppgave er å produsere mat ut fra norske arealressurser og driftsforhold. Komiteen har fulgt oss på dette.

Inntekt er et av de viktigste virkemidlene for å sikre rekruttering og et fortsatt aktivt landbruk over hele landet. KrF har vært opptatt av å få på plass et så presist inntektsmål som mulig for å sikre en reduksjon av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper. Vi er svært fornøyd med enighet om nettopp dette. Bønder trenger en raskere inntektsutvikling enn andre for å redusere gapet, og denne reduksjonen må måles i kroner og ikke prosent.

Vi skal produsere mer mat og det skal gjøres på norske arealressurser, og da må vi ta i bruk hele landet. Tyngden av melkefjøs i Norge er på 15-30 kyr. Disse har under både denne og den forrige regjeringen havnet i skyggen av større robotfjøs. KrF har derfor foreslått en redningsplan for nettopp disse brukene og vi har nå sørget for at fornyingsbehovet på små og mellomstore bruk blir tatt alvor. Dette vil gi melkebruk i Troms en større mulighet til fornyelse i årene fremover.

Melkekvoteregionene er svært viktige for å sikre distriktslandbruket. Vi må være varsomme med endringer i kvoteregionene. Samtidig ser vi at dagens fylkesgrenser ikke sikrer en geografisk balansert utvikling av melkeproduksjonen. Melka renner rett og slett mot de sentrale strøkene. En justering av kvotegrensene vil kunne ta hensyn til produksjonsforholdene innenfor en region mer enn kun fylkesgrenser. Dette vi vil kunne styrke distriktsbøndene. Derfor ber vi regjeringen utarbeide et forslag for en inndeling i 14 kvoteregioner som forhindrer sentralisering innenfor kvoteregionene. Dette skal behandles i jordbruksoppgjøret for 2017.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er svært alvorlig at Tromsø kommunes administrasjon synes å prioritere gress og sykkel framfor effektiv fullverdig toveis kollektivfelt på Stakkevollveien.

0
56

Valget 2017 er historie og koalisjonsregjeringen mellom Høyre og FrP med støtte fra Venstre og Krf beholder trolig regjeringsmakten.

0
20