Det vi ikke har tid til lenger er politikere som ikke løfter blikket enn til neste stortingsvalg, og lar kortsiktighet prege de store politiske avgjørelsene.

I 2016 anslo FN at rundt 20 millioner mennesker var på flukt “fra været”. FN anslår også at eskalerende klimaendringer i verste fall kan sende over 200 millioner mennesker på flukt innen århundret er omme. Til sammenligning er det i dag 64 millioner mennesker på flukt - av andre årsaker. Det viktigste vi kan gjøre akkurat nå - det er å gjøre alt som står i vår makt for å unngå en framtidig masseflukt på grunn av havnivåstigning, ørkenspredning og ekstremvær. Vi må stanse klimaendringene.

Vi i Miljøpartiet de Grønne undres derfor smått over den påfallende sammenhengen mellom innvandringsskepsis og mangel på vilje til å iverksette effektiv klimapolitikk. Et eksempel er Fremskrittspartiets nye justisminister Per Willy Amundsen. Amundsen har for å si det mildt et restriktivt syn på migrasjonspolitikken, og velger samtidig å lukke øynene for den største årsaken til framtidig migrasjon.

Det viktigste vi kan gjøre for mennesker som risikerer å måtte flykte fra været er jo, for å bruke FrPs egne ord: å hjelpe dem der de er. Vi hjelper mennesker der de er ved å begrense global temperaturstigning. Vi i Miljøpartiet har også solidariteten med disse menneskene som en av våre viktigste motivasjoner for å jobbe med klimapolitikk. Vi mener rike vestlige land har et solidarisk ansvar for å bøte på de klimaendringene vi nå påfører verdens mennesker og dyr. Den gode nyheten er at vi har tid og ressurser til å bekjempe problemet.

Det vi ikke har tid til lenger er politikere som ikke løfter blikket enn til neste stortingsvalg, og lar kortsiktighet prege de store politiske avgjørelsene.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er vel et tegn på at man eldes, - det at man ser seg tilbake og sammenlikner ”før og nå.” Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering, - og det var ikke alltid like greit. De siste 3 til 4 årene har det imidlertid skjedd en endring.

0
15