Dersom kvinners yrkesdeltakelse hadde stått på stedet hvil siden 1972, ville brutto nasjonalprodukt i Fastlands-Norge ha vært 3.300 milliarder lavere. Foto: NTB Scanpix

Likestilling lønner seg

Likestilling har bidratt stort til å gjøre Norge rikere.

Likestilling lønner seg. Det er for så vidt ingen nyhet, men nå har vi fått en kvalifisert verdivurdering. Dersom kvinners yrkesdeltakelse hadde stått på stedet hvil siden 1972, ville brutto nasjonalprodukt i Fastlands-Norge ha vært 3.300 milliarder lavere. Det viser en forskningsrapport fra Kirsti Misje Østbakken ved Institutt for samfunnsforskning.

Til sammenlikning bør vi nevne at oljefondet nå har en markedsverdi på 7.300 milliarder kroner. Det hører også med til historien at politikerne i år kommer til å svi av over 200 oljemilliarder, noe som tilsier at hver åttende offentlige krone er en oljekrone.

Oljen har definitivt gjort Norge rikere, men det er bare delvis sant. Likestillingen i arbeidslivet har også bidratt stort. Og her er det fortsatt et stort uutnyttet potensial siden kvinner i snitt fortsatt jobber mye deltid. Om kvinner hadde jobbet like mye som menn de siste 40 årene, så ville den samfunnsmessige økonomiske gevinsten ha vært på 2.300 milliarder kroner.

Likestillingen bør ikke først og fremst være et økonomisk spørsmål. Økt likestilling er en menneskelig verdi for kvinner, menn og ikke minst barn. Men når det også i tillegg lønner seg økonomisk, bør vi alle legge oss i selen for enda bedre likestilling. Flere og billigere barnehageplasser har nok vært det fremste likestillingstiltaket de siste årene. Deretter kommer bedre permisjonsordninger, og ikke minst pappakvoten.

Det er i stor grad politiske valg som har gitt oss mer likestilling mellom kvinner og menn. Derfor må vi ikke glemme at det er politikere som har bremset utviklingen, og til dels satt likestillingen i revers. Dagens regjering sørget for å redusere pappakvoten fra 14 til 10 uker. Ferske tall fra Nav viser at fedre i fjor tok ut kortere permisjon enn året før. Effektfull likestilling må settes foran misforstått valgfrihet. Derfor bør pappakvoten utvides igjen.

Hovedfokuset bør imidlertid settes på det faktum at kvinner fortsatt jobber mye deltid, både frivillig og ufrivillig. 40 prosent av kvinnene jobber deltid, og det er særlig utbredt innen helse og omsorg. For de flestes del er det frivillig og ønsket deltid, går det fram av en rapport fra forskningsstiftelsen Fafo. Mange kvinner går altså i den såkalte deltidsfella med åpne øyne. Resultatet blir lav lønn, lav pensjon og generelt stor økonomisk avhengighet av mannen. Men heldigvis er det en viss endring å spore hos den yngre garde blant kvinnene.

Politikerne og næringslivets folk må legge bedre til rette for at enda flere kvinner kan gå fullt og helt inn i arbeidslivet. Eksempelvis bør kontantstøtten og skatteklasse to åpenbart fjernes. Kampen for bedre likestilling er slett ikke over. Arbeid adler kvinnen.

 

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse