VIKTIGE: NRK-journalistene Sveinung Åsali og Turi Enoksen representerer høy journalistisk kvalitet, men de bør få anledning til å presentere mer innhold med dybde og refleksjon i distriktssendingene, mener Nordlys.

Gi oss bedre radio, NRK

Nordlendingene er glade i NRK, men vi tror mange har et ønske om langt mer kvalitetsinnhold i distriktssendingene.

NRK har det store privilegium å motta en stor andel av mediestøtten i Norge.

Spaltist i Aftenposten, Anki Gerhardsen, har satt søkelyset på kvaliteten på NRKs distriktssendinger på radio i nord. Det dreier seg om hele seks timer hver dag på P1. Gerhardsen spør hvorfor sendingene ikke er godt selskap for de som vil bli forsynt med nyheter, politisk stoff, og viktige samtaler og debatter om utviklingen i landsdelen.

Etter vår oppfatning har Gerhardsen helt rett i sine observasjoner. Dette er et kvalitetsmesig forfall som har pågått over tid, og som ikke kan bortforklares av NRK-ledelsen i Oslo, som bestemmer profilen på sendinger som over tid har fått stadig mindre substans. De lokale radiosendingene bærer preg av å ha blitt en salderingspost.

Dessverre forsøker profilerte NRK-ansatte å få en helt legitim debatt om innhold i et lisensfinansiert NRK til å fremstå som et angrep på den faglige kvaliteten til de redaksjonelle medarbeiderne. Det er en avsporing. Journalistene i NRK holder høy kvalitet, men de brukes på en måte som gjør det helt nødvendig med et fokus på hvordan NRK forvalter sitt samfunnsoppdrag i distriktene.

Dette er en debatt om ressursbruk og veivalg i NRK, og den handler i stor grad om nasjonal mediepolitikk.

Dessverre ser vi en utvikling der NRK setter stadig større ressurser inn på å lage gratis nettaviser i konkurranse med lokalavisene. Google og Facebook har tatt annonsekronene, men samtidig ser vi en sterk vekst i vilje til å betale for lokale nyheter digitalt over hele landet, og ikke minst i nord.

I dette bildet må NRK finne sin plass i mediemarkedene over hele landet. Det krever at NRK, som har det privilegium å motta en stadig større andel av den offentlige mediestøtten i Norge, har en kontinuerlig oppdatering av egen kunnskap om mediesituasjonen utenfor hovedstaden.  

Den digitale medievirkeligheten gir NRK muligheter til et kursskifte som vil styrke NRKs posisjon som folkekanalen. Det vil si at allmennkringkasteren må bruke sine ressurser til beste for det norske mediemangfoldet. En styrket satsing og heving av kvaliteten på de lokale radiosendingene kan åpenbart inngå i en slik strategi.

Radio er en fabelaktig arena for samtale, dybde og bakgrunn. Og NRK burde ikke være engstelige for å utnytte distriktssendingene til et slikt formål. Med nesten 120 journalister ved de tre NRK-kontorene i Nord-Norge, burde mulighetene være store til å skape sendinger som oppleves som mer relevante enn i dag.

I tillegg ønsker vi oss et NRK som leverer mer nasjonalt innhold, og løfter frem perspektiver fra hele landet i den norske offentligheten. Det gjelder nyheter, og det gjelder de store billedfortellingene fra Norge. Fra hele landet, til hele Norge, bør være et godt kompass.

Vi noterer oss at NRK i Nord-Norge nå varsler daglige direkte nyhetssendinger på nett, og flere billeddokumentarer. Vi har forventinger om at det bidrar til mer sammenheng og refleksjon om nordnorsk virkelighet. At man på denne måten skaper en felles nordnorsk arena på en digital plattform, er et meget godt og fremtidsrettet grep fra NRK. Det vil vi ha mer av.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse