Det er ikke greit at intensivavdelingene er avhengig av utenlandsk krisearbeidskraft. Vi burde vært selvforsynt.

Det er ikke greit at driften på Intensivavdelingene på UNN er avhengig av utenlandsk krisearbeidskraft. Vi burde vært selvforsynt.

Mandag 22. mai er det store avisoverskrifter i Nordlys som sier at valuta og høye svensk lønninger tapper UNN for sykepleiere. Norsk Sykepleierforbund (NSF) synes det er fint at sykepleieledere går ut i media og sier noe om sammenhengen mellom lønn og bemanning. Samtidig mener vi at det er flott at våre svenske kollegaer har fått opp sitt lønnsnivå. 

Det er ikke greit at driften på intensivavdelingene på UNN er avhengig av utenlandsk krisearbeidskraft. Vi burde vært selvforsynt. Så lenge man ikke har nok fast ansatte, vil det alltid bli spesielt vanskelig å organisere sommerdriften. Også sykepleiere skal ha sin lovbestemte ferie. 

I avisartikkelen skisseres det noen tiltak for å bedre bemanningen framover. Tiltaket økt lønn til de som jobber der for å stabilisere bemanningen, samt rekruttere nye ble ikke nevnt.  UNN – Tromsø har inntil nylig hatt en ordning med ekstra lønnsutbetalinger for å stabilisere og rekruttere intensivsykepleiere ved spesialavdelinger. Det har ført til ganske stor lønnsforskjell mellom de som har tillegget og de som ikke har det. Nyansatte intensivsykepleiere krever å få det samme tillegget som deres kollegaer har fått. De føler seg lite verdsatt og vet at de har en unik kompetanse som er ettertraktet i hele Norge.

Det å ta vekk en stabiliseringsordning for så å erstatte den med en ny kan være greit nok, men å ha pause på dette i en tid med skrikende mangel på kompetanse er aldeles ikke smart.  

NSF har i ettertid fått informasjon om at ei partssammensatt gruppe på UNN skal jobbe med dette, og tidsfristen er satt til utgangen av september. Her vil ulike klinikker/spesialiteter bli involvert. 

Hva gjør UNN så i mellomtiden denne sommeren?

NSF valgte å lese innlegget fra 22. mai positivt. Endelig hadde ledelsen skjønt at her må det raske tiltak til. Arbeidsgiver lokker med ekstra betaling for planlagte overtidsvakter. NSF er skuffet over at arbeidsgiver ignorerer Arbeidsmiljøloven og velger bort å lage avtaler med organisasjonene om utvidet arbeidstid i sommer.  Arbeidstilsynet vil bli varslet der NSF mener UNN trenger å få et tilsyn.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse