Mastergrad i luftfart på UiT - er det nødvendig?

Når universet sier de vil gå i bredden og dybden i arktiske operasjoner - hva er det?

Jeg ser i Nordlys tidligere i måneden at Universitetet i Tromsø ønsker å etablere en masterutdanning i luftfartsvitenskap. Jeg ønsker å komme med noen påstander og spørsmål:

Universitetet skiver  om utdannelsen:

”Vi forslår derfor å etablere en mastergradsutdanning i Luftfartsvitenskap med fokus på luftfartsoperasjoner i nordområdene. Med dette  vil UiT tilby en utdanning noe som ike eksisterer i Norge eller Europa for øvrig, og som er etterspurt av næringen. Omstillingen og konkurransen i luftfartsbransjen gjør at selskapene har behov for å styrke både bredden og dybden i kompetansen hos nåværende og fremtidige ansatte. Målet er at flygere, teknikere, og annet luftoperativt personell skal tilegne seg oppdatert forskingsbasert kunnskap i operative, praksisnære omgivelser Dette vil øke karrieremulighetene til luftfartspersonell og styrke norsk sivil luftfart. Markedsundersøkelser ved UiT og dialogen med luftfartsnæringen viser at det er et stort behov for en slik utdanning i Norge”.

Så kan en stille spørsmålene: Er dett nødvendig? Hvor lang studietid har en stipulert. Når skal den kunnskapen, hva den nå går ut på, komme til anvendelse? For hvilke type selskaper vil det komme til nytte?

Det vil i større eller mindre grad avhengig av hva slags flytyper en opererer. Er ikke utdannelsen som flyger og flytekninger tilstrekkelig når en særlig ser på kravene og praksisen en har til sertifikatene. Det er jo til slutt flyeren som avgjør om en kan fly eller flyteknikeren om flyet kan brukes. I det daglige vil en kanskje ha nok med å få flyet klart til dagens flyging og utføre flygingen etter programmet?

Arktisk miljø er i seg selv ikke spesielt sammenlignet med andre miljøer. Jeg vil påstå at arktiske miljøer er mer stabile over kortere perioder enn for eksempel operasjoner i tropene eller  områder med orkaner, sykloner og stadig omfattende hurtige vær forrandringer. Selvfølgelig volder polarfronten problemer.

Når universet sier de vil gå i bredden og dybden i arktiske operasjoner - hva er det?  Hvor dypt og bredt kan en gå i å operere fly i arktiske strøk? Og hva nytte kan en få av det?

Vil en måtte vurdere hurtigere utskifting av deler pga. temperaturen. Den er jo mer stabil i arktiske strøk. Ta vare på operasjonen; fly og personell i kalde strøk?

Er logistikken vannskligere med hensyn til anskaffelse av reservedeler? Det trur jeg heller ikke. I sump, jungel og våte områder kan den være vel så vanskelig

I tropiske områder er helsa mer utsatt.  Florerer av kritiske og dødelige dyr og sykdommer.

Når det gjelder karrieremuligheter for personell kan en stille spørsmålet ved behovet. For hvilke selskaper har behov i den retningen?

Ser en på arbeidsmarked i de store selskapene  i dag så gjelder mest å være tilgjengelig for ledelsen når de har behov for å fly når det er ønsket og utføre flygingn for de som har bestilt flygingen eller planlagt den. Viser til arbeidskonfliktene både i Norwegian og Ryan Air.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse