TILLITSKRISE: UNN er en stor organisasjon. Det gjennomgående inntrykket er en stab av godt kvalifiserte helsearbeidere som gjør en svært god jobb. Sakene som viser at sykehuset ikke alltid melder og følger opp alvorlige hendelser skaper imidlertid en betydelig tillitskrise mellom folk flest og institusjonen. Denne tilliten må gjenopprettes.

Meldekulturen ved UNN

Vi tviler på om helseminister Bent Høie kan være komfortabel med de holdningene som kommer fram i UNN-ledelsen møte med fylkeslegen i fjor.

Alle gjør feil. Også leger og helsearbeidere ved Universietssykehuset Nord-Norge (UNN). Nord-Norges største sykehus har over 6.000 ansatte, som håndterer over 400.000 pasientmøter i året. Med så mange mennesker involvert, er det ikke til å unngå at feil finner sted. Det ligger snarere i sakens natur.

Det er menneskelig å feile, og i de aller fleste tilfeller vanker det tilgivelse, selv om feilen skulle skyldes alvorlig svikt. Det man måles på er hvordan man rydder opp, og om man lærer av feilene, slik at de ikke rammer flere.

I helse–Norge har Statens helsetilsyn en nøkkelrolle i arbeidet med å følge opp institusjoner og helsepersonell for å forebygge feil. Loven sier at alle alvorlige hendelser skal meldes.

Derfor er meldeplikten og regimet rundt dette helt avgjørende for at folk flest skal få sikker og god behandling når de blir syke. Dette er pasientsikkerhet i praksis.

Kral–saken, som vi har gitt bred omtale, forteller en hjerteskjærende historie om konsekvensene når sykehuset ikke gjør jobben og kobler inn Helsetilsynet.

Nordlys har i flere artikler påvist at alvorlige hendelser ved UNN ikke har blitt rapportert til helsemyndighetene. Vi har også påvist at ledere ved institusjonen har holdninger som ikke synes å være i takt med nasjonale retningslinjer for pasientsikkerhet. Det fremkom tydelig i referatet vi nylig gjenga fra et internt møte på sykehuset 1. juni i fjor.

Her uttrykkes det bekymring fra lederhold for at saker som meldes til helsetilsynet innebærer en svært stor belastning for de ansatte som har vært involvert i hendelsene. I tillegg peker man på ressursbruken et tilsyn medfører som argument for å melde minst mulig.

Da helseminister Bent Høie (H) tiltrådte i 2013 slo han fast at hans prosjekt som helse- og omsorgsminister var å skape pasientens helsetjeneste. – Pasienten skal settes i sentrum, sa Høie da han overtok nøklene til ministerkontoret.

Vi tviler på om helseminister Bent Høie kan være komfortabel med de holdningene som kommer fram i UNN-ledelsen møte med fylkeslegen i fjor.

Når formelle og uformelle signaler fra ledergruppen peker på at «konservativ praktisering» av meldeplikten er riktig vei å gå, har vi vanskelig for å forstå at dette er å sette pasienten i sentrum.

God pasientsikkerhet betyr at man heller melder én gang for mye enn én gang for lite. Dette er da også fylkeslegen i Troms helt tydelig på.

Under det samme møtet i fjor ble også begreper som «å bli tatt» og «mistenkt» brukt. Det er alt annet enn tillitsvekkende. Konteksten er hva som skal meldes og på hvilket nivå. Uansett hva man legger i slike begreper, vitner det om en ukultur der det å melde fra er forbundet med noe negativt, i alle fall hos sykehus-ledere i sentrale posisjoner.

Slike begreper kan også være med på å forklare hvorfor alvorlige forhold ved UNN de senere årene ikke er meldt videre til fylkeslegen. Her forventer vi at ledelsen, med UNN-direktøren i spissen, er klokkeklar i fortsettelsen.

Tallet på saker som UNN melder inn til Helsetilsynet har økt betraktelig de to siste årene. Det kan tyde på at sykehuset er på bedringens vei, men det er for tidlig å friskmelde. Pasientombud Inge Ryan uttalte nylig at det fortsatt er saker som ikke blir handtert etter retningslinjene. At pasienter og pårørende ikke får svar eller blir fulgt opp etter alvorlige hendelser.

UNN er en stor organisasjon. Det gjennomgående inntrykket er en stab av godt kvalifiserte helsearbeidere som gjør en svært god jobb. Sakene som viser at sykehuset ikke alltid melder og følger opp alvorlige hendelser skaper imidlertid en betydelig tillitskrise mellom folk flest og institusjonen. Denne tilliten må gjenopprettes.

Vi kan ikke angi hvordan dette skal gjøres. Dette er først og fremst en jobb for UNN-ledelsen og sykehuseier, helseminister Bent Høie.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse