INDUSTRI-EVENTYR: Fra fesilproduksjon i Mo Industripark, en sammenslutning av bedrifter som har erstattet Norsk Jernverk som hjørnesteinen i næringslivet på Helgeland.

Et veikart fra Mo i Rana

Industribyen Mo i Rana er stedet der nordnorsk samfunnsbygging bindes sammen gjennom fortid og fremtid.

De ruvende nordlendingene er et uttrykk for et sterkt opplevd fellesskap

Mo i Rana, det sentrale sted på Helgeland der årets Agenda Nord-Norge arrangeres, har en lang tradisjon for å se stort på det og bygge Nord-Norge sterkere.

Ranværingen Ole Tobias Olsen var den første leder i diasporasgruppen Nordlendingenes forening i Oslo i 1862. Det er enkelt fortalt der den moderne historien om Nord-Norge starter.

Han var Nordlandsbanens far, og arbeidet i tillegg aktivt for at jernbanens endestasjon burde være Balsnes i Tromsø, et rasjonale han redegjorde for i hovedstadens offentlighet tidlig i forrige århundre.

Ikke nok med det. Handelsmannen Hans Meyer, også han med ståsted i Mo i Rana, var den første som tok til orde for å etablere et universitet i Nord-Norge. «For meg står det som en liketil og naturlig sak at Nord-Norge får sitt eget universitet, og det rette sted å plassere det må utvilsomt være i landsdelens største og mest sentrale sted, Tromsø», skrev Meyer i Oslo-avisen Tidens Tegn i 1918.

Disse ruvende nordlendingene er et uttrykk for det som var et sterkt opplevd fellesskap i Nord-Norge. Det er vel overflødig å nevne at det har falmet etter hvert. Historiker Einar Niemi har pekt på hvordan landsdelstanken sto i en ubrutt linje frem til fragmenteringen startet med etableringen av dagens fylkeskommuner midt på 1970-tallet.

Siden har lokaliseringsstridene gått slag i slag, mens den gode vilje til å skape fellesprosjekter på tvers av geografier har svunnet hen. Stadig mer tyder derfor på at aktører i næringslivet håper den innholdsløse og krampaktige regionreformen blir et gravskift over det regionale nivå i Norge.

Det som kommer ut i enden av den opprivende regionreformen viser seg nå i praksis å være en kamp om hvor tannhelsetjenesten skal lokaliseres. Det er i sum en gedigen bjørnetjeneste for Nord-Norge. De som nå peker på at sterke byregioner er løsningen i takt med økende urbanisering, har fått meget gode kort på hånden.

Nå advarer to nordlendinger med sentrale roller i nasjonal politikk om hvordan Nord-Norge betraktes fra Oslo. Både Hans Kristian Amundsen (Ap) og Sigbjørn Aanes (H) kunne på Agenda Nord-Norge fortelle hvordan krangel og smålighet kan gjøre oss mindre attraktive, og overskygge mulighetene i Nord-Norge.

Dette er tankevekkende signaler fra toppen av norsk politikk. Så kan man spørre hvordan vi havnet her, i en vedvarende karusell med spetakkel og polarisering. Det er i det store og det hele et stort og sammensatt arbeid for samfunnsforskere å finne ut av.

Hvor går veien videre? I det store bildet ligger ialle fall noe av svaret i å støtte opp under de som har muskler til å heve seg over lokal sjåvinisme og de trivielle småkampene som gjør Nord-Norge mindre enn vi behøver å være. De som evner å ramme landsdelen inn i en større sammenheng, en global fortelling.

Et eksempel er de to nordnorske gigantene UiT Norges arktiske universitet (16.000 studenter) og Mo Industripark (2400 ansatte og 110 bedrifter) som nå finner sammen i et tett samarbeid. 

Det handler om å binde sammen og dele erfaringer om industri, forskning og kunnskap for å finne gode nordnorske svar på digitalisering og ny teknologi. Samfunnslokomotivet UiT og den utrolige omstillingssuksessen i Mo er to av landsdelens stolteste historier, som bidrar til at Nord-Norge trer frem med tyngde nasjonalt og internasjonalt.

Både rektor Anne Husebekk i Tromsø og direktør Arve Ulriksen i Rana er samfunnsbyggere av det store format. Det er kanskje for høystemt å si at de tar opp arven etter Hans Meyer og Ole Tobias Olsen.  Men de bidrar begge til å løfte begge Nord-Norge ut i verden, dit vi hører hjemme.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse