VIKTIG: LasseLauritz Pettersen mener realisering av Brannstasjonen-prosjektet er umåtelig viktig. Dette bildet viser prosjektleder Sif Vik og byråd Jonas Stein, foran brannstasjonen. Foto: Ole Åsheim

Mye mer enn et ungdomshus

Brannstasjonen er nemlig så mye mer enn bare et ungdomshus, skriver Lasse Lauritz Pettersen.

For meg er Brannstasjonen mer enn et ungdomshus, en helsestasjon, en scene, et studio og øvingslokaler. For meg handler det vel så mye om å ha et langsiktig næringspolitisk arbeid for å styrke kulturnæringene.

Den 26. november skal kommunestyret fatte et vedtak om en eventuell økning i kostnadsrammene til Brannstasjonen-prosjektet. Etter anbudsrunden ser prosjektet ut til å bli 26 millioner kroner dyrere enn utgangspunktet. Byrådet har foreslått for kommunestyret at rammen for Brannstasjon-prosjektet økes til 105 millioner kroner, hvorav den kommunale andelen er 63 millioner kroner. Det er mye penger, men det er fortsatt en god investering.

Samlokaliseringen av blant andre Tvibit, Helsestasjon for ungdom og KOFOR / Regionalt senter for rytmisk musikk er et ekstremt viktig prosjekt og Brannstasjonen som lokasjon er genial. Å skulle stoppe prosjektet nå vil være ekstremt dumt av flere årsaker:

- Tromsø kommune har fått inn 25 millioner eksternt som da må tilbakebetales.

- Tromsø kommune sparer penger fra dag 1 ved å gjennomføre byggingen, ettersom man sparer husleie, forvaltning, drift og vedlikehold der Tvibit, Helsestasjon for Ungdom og KOFOR holder til i dag. I tillegg vil Brannstasjon-prosjekt generere leieinntekter.

- Tromsø kommune vil framstå ekstremt uforutsigbare ved å stoppe et prosjekt som har pågått siden 2007, og som har vært prioritert i investeringsplanen siden 2011.

- Tromsø kommune vil framstå som om de nedprioriterer barn, unge, forebygging, kultur og kulturnæring.

Når dette er sagt, så vil jeg benytte anledningen til å presisere hvorfor Brannstasjonen er en viktig investering. Endelig får både ungdom, musikkmiljø og kulturnæringene et samlingspunkt. Viktigheten av dette er enorm, nettopp i en tid hvor det rettes mye fokus på samarbeidskultur, samlokalisering og klyngedannelser.

Brannstasjonen er nemlig så mye mer enn bare et ungdomshus. Ungdomshuset Tvibit representerer i dag JA-kultur, og er i dag det mest progressive ungdomshuset i Norge. Menneskene som jobber der besitter en enorm kompetanse, kapasitet og energi, og jeg kan med hånden på hjerte si at antall festivaler i Tromsø hadde vært halvert i dag hvis det ikke hadde vært for Tvibit. Buktafestivalen hadde sin spede begynnelse og oppstart i miljøet rundt Tvibit, også gjeldende for Insomniafestivalen og Musikkfest Tromsø. Holdningene som sitter på huset og det proaktive arbeidet, og ansvaret som de som jobber der tar, bidrar også til at unge mennesker fra lokalmiljøet får en sjanse til å utvikle seg. Enten det er som utøvere eller arrangører.

Kysten Studio har vært det viktigste kulturpolitiske grepet som har blitt gjort for musikkmiljøet i Tromsøs historie. Først og fremst fordi det har blitt skapt vanvittig mye bra musikk i Kysten Studio. Men Kysten Studio har også vært det viktigste kulturnæringspolitiske grepet som har blitt gjort i Tromsø. Man ser effektene av det i dag. Det har nemlig gått mange tiår siden tromsøartister har preget den nasjonale populærmusikken på samme måte. Det omsettes for millioner, og bransjen vokser. Mye takket være Tromsø kommunes iherdige arbeid med å tilrettelegge for kulturnæringsutvikling.

Blant andre Violet Road, Hekla Stålstrenga, Oh!, The Wolves, Jadudah og mitt eget band Cazadores har alle nytt godt av å endelig ha et profesjonelt lydstudio hvor man kan få gode betingelser og tid til å utvikle seg. Mange tromsøband opplever nå stor suks-ess, nasjonale radiolistinger og reiser land og strand rundt for å holde konserter for tusenvis av mennesker. Og mange av oss kan nå i stor grad leve av musikken vi lager. Vi har alle mye å takke Rockefabrikken, KOFOR, Kysten Studio og miljøet rundt Tvibit for.

Nordisk ungdoms filmfestival som også holder til i tilknytning til Tvibit har blitt en av de viktigste kompetanseleverandørene til kulturnæringene i Tromsø. Ikke bare lager de en viktig festival for ungdom, de har også blitt en viktig rekrutteringskanal for både arrangørmiljøet og kulturen for øvrig.

Agenda Nord-Norge konkluderer med at hovedutfordringen her nord er å tiltrekke seg arbeidskraft. Her har vi en veldig enkel løsning: Brannstasjonen vil ikke bare skape arbeidsplasser, Brannstasjonen vil bidra til å opprettholde og videreutvikle et attraktivt lokalsamfunn som tiltrekker seg og holder på arbeidskraft. At kultur stimulerer til vekst er et faktum! 

For meg er Brannstasjonen mer enn et ungdomshus, en helsestasjon, en scene, et studio og øvingslokaler. For meg handler det vel så mye om å ha et langsiktig næringspolitisk arbeid for å styrke kulturnæringene. Potensialet for verdiskapning er større enn tradisjonelle  oppfatninger av hva det vil si at noen står på en scene, maler et bilde eller lager en film. Jeg utfordrer med dette de konservative krefter til å tenke nytt. Dette handler ikke bare om tradisjonell kultur- og ungdomspolitikk. Det handler også i veldig stor grad om å tilrettelegge for næringsutvikling, innovasjon og samfunnsbygging.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse