Nærheten fra lensmannskontoret på Andselv til flyplassen og helikoptrene bør derfor tillegges betydelig vekt.

Argumentasjon for å flytte  hovedsetet for  politiet i Midt-Troms fra Andselv til Setermoen slik  det ble fastsatt er nå vesentlig endret av flere forhold.

  • Gratangen kommune er gått ut av Midt Troms regionen og inn i Nordland politidistrikt. Dermed er kravene til responstid både fra og til kontorstedene endret  slik at Andselv som hovedsete for Midt-Troms naturlig bør beholdes som i dag.
  • Målselv er størst både i utstrekning og folketall. Pr. i dag er det under oppføring over 50 nye leiligheter rund og ved Andselv. I tillegg oppføres det flere  nye eneboliger  i boligfeltet Krokbekken panorama.  Bardufossområdet er således i  sterk utvikling. Fasilitetene for idrettsutøvelse bygges stadig ut på Rustahøgda som nå er blitt et kraftsenter for idrett og skole.
  • Bardufoss er blitt alliert treningssenter med x antall utenlandske styrker i området, kanskje mer eller mindre kontinuerlig.
  • Bistandsanmodning fra politiet til forsvarets er blitt forenklet. Forenklingen er gjort nettopp for å kunne oppnå raskere innsats i kritiske situasjoner.

Nærheten fra lensmannskontoret på  Andselv til flyplassen og helikoptrene bør  derfor tillegges betydelig vekt. Politimester og  fylkesmann har  vært talspersoner for viktigheten av at helikoptrene forblir på Bardufoss også  av sivilt beredskapshensyn.

Det bør  da ikke legges opp til at vunnen tid ved forenklingen forspilles, ved at politiet selv er med på å forlenger utrykningstiden ved å måtte kjøre fra Setermoen til  flyplassen.

Ved å flytte hovedsetet fra Andselv til Setermoen kommer en i tillegg  lengst bort fra de to største kommunene kontoret skal betjene, Målselv og Balsfjord. Til sammen har disse kommunene nærmere 12500 innbyggere.

Nærheten til hovedsetet for Finnsnes lensmannsdistrikt bør ikke tillegges vekt. Finnsnes skal dekke en stor befolkningsmengde som hovedsakelig befinner seg kystnært.

Hovedsetet for Midt-Troms lensmannsdistrikt må således opprettholdes på Andselv.

Når premissene endres må vedtakene endres. Politimesteren har myndighet til å gjøre en slik endring.

Fortsatt er det også slik at bygningsmessig er det  et  velfungerende bygg som huser politiet på Andselv og som gjør det kostnadsbesparende og forbli der.  Nyetablering på Setermoen vil bli en betydelig kostnad som er helt unødvendig å påføre nasjonen/skattebetalerne.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

KrF-leder Knut Arild Hareide sier at det må bli en pause i sentraliseringen, likevel svek han Finnmarks befolkning og sørget for en tvunget sammenslåing av Troms og Finnmark. Og det selv om befolkningen i de to fylkene var i mot det.

3
338

Antallet ryper i Norge er halvert. Ønsker vi virkelig jakt på bestander i tilbakegang, og økt dødelighet hos en rypebestand som allerede ligger med brukket rygg?

4
342