Vi mistenker ordfører Røymo i Tromsø for å være noe vel optimistisk når hun tror at hennes regime skal kunne komme dithen at de kan gi avkall på en betydelig del av de hundre millionene som eiendomsskatten innbringer årlig. Foto: Ole Åsheim.

Nei til ny taksering

Administrasjonssjef Britt Steinveg i Tromsø kommune har bedt de folkevalgte om å ta stilling til en ny takseringsrunde på grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt.

Vi tror det klokeste som flertallet i kommunestyret kan gjøre, er å ikke love mer enn de kan holde.

Den takseringen som ligger til grunn for dagens satser ble gjennomført i årene 2004 og 2005, og fikk virkning fra skatteåret 2006. I 2016 ble det gjort en såkalt kontorjustering av takstgrunnlaget. Administrasjonssjefen peker på at eiendomsskatteloven forutsetter at kommunen foretar alminnelig taksering hvert tiende år og at ny taksering «bør gjennomføres innen rimelig tid». Steinveg vil komme med forslag til en plan for dette arbeidet i forbindelse med utarbeidingen av ny økonomiplan.

Med den prisutviklingen som har vært i eiendomsmarkedet i Tromsø siden den opprinnelige takseringen i 2004-2005, er det hevet over tvil at en ny taksering nå vil få som følge at eiendomsskatten vil fyke til værs, sannsynligvis for et stort flertall av kommunens eiendomsbesittere. Dette vil i så fall være en utvikling som går på tvers av hva det politiske flertallet i kommunestyret ønsker. Både Ap-ordfører Kristin Røymo og Høyres gruppeleder Erlend Svardal Bøe hevder at de ønsker å redusere eiendomsskatten, ikke sette den opp. Ordføreren lover følgende: «… uansett skal ikke det totale eiendomsskattetrykket i Tromsø øke utover dagens nivå».

Dersom ordføreren skal kunne holde dette løftet, må hun si nei til ny taksering. Eventuelt, dersom det likevel blir foretatt en ny takseringsrunde, må kommunestyret sette ned promillesatsen så mye at utskrevet skatt forblir på dagens nivå. Men dersom en slik operasjon blir gjennomført, har kommunen kastet bort 10-20 millioner kroner som Røymo selv mener vil bli kostnadene ved en ny takseringsrunde.

Eiendomsskatten, som er den eneste skatten som kan vedtas lokalt i en kommune, innbringer Tromsø kommune over 210 millioner kroner årlig. Dette er penger som kommer godt med i ei slunken kommunekasse. På tross av at denne lokale skatten er meget upopulær hos boligeiere - og dem er det mange av i Norge - holder både Ap-styrte og Høyre-styrte kommuner landet rundt seg med denne inntektskilden. Vi mistenker ordfører Røymo i Tromsø for å være noe vel optimistisk når hun tror at hennes regime skal kunne komme dithen at de kan gi avkall på en betydelig del av de hundre millionene som eiendomsskatten innbringer årlig. Vi ser dessverre ikke at de lyse, økonomiske tider for kommunen er så nært forestående som ordføreren later til å mene.

Vi tror det klokeste som flertallet i kommunestyret kan gjøre, er å ikke love mer enn de kan holde. De bør imidlertid fryse eiendomsskatten på det nivået den ligger på nå og ta sikte på å redusere den på lengre sikt. Samt unngå en dyr og meningsløs prosess med en ny takseringsrunde nå.

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse