Noen må ta regningen

Når Bent Høie ikke vil ta ekstraregningen, må det eneste rette være at de som ivrer mest for PCI-tilbudet i Bodø også er de som må sørge for inndekningen.

Direktøren i Helse Nord, Lars Vorland, har en vanskelig oppgave foran det neste styremøtet i foretaket, som skal ta stilling til den kontroversielle PCI-saken.

Det har gått prestisje i saken, og mye handler om å få nye argumenter til å passe med konklusjonen.  Spørsmålet er bare hvordan. Situasjonen ser ut til å være som følger: Vorland kan innstille på et dagtilbud i Bodø, slik hans opprinnelige forslag til styret lød på. Problemet er at et ekspertutvalg i forrige uke slo fast at et slikt medisinsk tilbud er uforsvarlig. Mennesker kan dø. Kan en erfaren helseleder som Vorland anbefale en ren pasientfelle?

Alternativt kan han innstille på «full pakke», altså oppbygging av et døgntilbud i Bodø med to høyteknologiske lab'er. Men det vil medføre store ekstrakostnader som må dekkes inn over foretakets budsjetter. Det er i dag umulig å tallfeste prisen, men det vil være flere titalls millioner kroner hvert eneste år. 50, 60, 70 millioner? Det vet ingen så lenge det ikke er utredet.

Det er uansett penger Helse Nord ikke har. Og det er ikke kommet signaler om at helseminister Bente Høie står klar med friske penger over statsbudsjettet.  Det betyr at styret i Helse Nord må se den nordnorske befolkningen i øynene, og fortelle hvilke tilbud eller pasientgrupper som skal prioriteres ned, for å betale for senteret i Bodø.

Det er lett å bli populær ved  å rope «likeverdig tilbud» til egen menighet. Men iveren etter et nytt helsetilbud i Bodø har fått prislappen til å forsvinne som dugg for solen. Hvem er det egentlig som skal betale for dette? Ettersom helseministeren ikke har slike planer fordi PCI-etableringen strider mot nasjonale retningslinjer, ville det eneste rette være at de som ivrer mest for tilbudet også er de som må stå for inndekningen.

Er resten av Nordland like sugne på et PCI-senter når de oppdager at regningen må tas ved at andre funksjoner i Gravdal , Stokmarknes eller Sandnessjøen må strammes inn?

Uansett: Ledelsen i Helse Nord insisterer på å opprette et tilbud de selv sier ikke har noen dokumentert helsegevinst. Da får de vise resten av Nord-Norge at det nye tilbudet skal realiseres innenfor  rammen av sykehusbudsjettene i Nordland.

Det er et uakseptabelt alternativ å tappe den nordnorske universitetsklinikken i Tromsø for penger. Inntektstapet ved UNN er beregnet til 30 millioner kroner i året, og i en kronikk her i Nordlys advarer også UiT-rektor Anne Husebekk mot konsekvensene av å dele opp sårbare fagmiljøer.

Det hjelper lite hvor mye Helse Nord-direktørene nå vil forsøke å glatte over den enorme tillitskrisen som har oppstått mellom dem og et samlet UNN.

Saken har blitt et mareritt. Og verre kan det bli, når leger ved UNN skal stå for opplæringen i Bodø. Planen er at UNN skal tvinges til å drive opplæring til noe de selv er hellig overbevist om vil svekke pasientbehandlingen, og i tillegg går økonomisk på bekostning av egen universitetsklinikk.  

Det blir sikkert en trivelig affære. Rekk opp hånda den lederen i Nord-Norge som ser frem til å gjennomføre en slik spennende oppgave.

Så kommer den virkelige rosinen i PCI-pølsa: Helse Nord skal i neste uke ta beslutningen i en situasjon hvor hele tre av de faste styremedlemmene, samtlige med tilhold i Troms og Finnmark, av ulike grunner er fraværende, og ikke kan stille i styremøtet. Det skal ikke innkalles vara.

Alle ser at det kloke da vil være om saken ble utsatt til et nytt, og ikke minst fulltallig styre i Helse Nord er på plass på nyåret.  Det vil likevel ikke forbause noen om PCI-saken presses gjennom i desembermørket, slik at avgjørelsen blir tatt med et absolutt minimum av legitimitet.  Det vil passe godt til den øvrige dramaturgien i saken, som mer og mer minner om selvdestruksjon i stor skala fra Helse Nords direktører.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer