Er ikke Andøya flystasjon med maritime overvåkningsfly og Bardufoss flystasjon som Forsvarets hovedbase for helikopter viktig for Nordnorsk råd og Agenda Nord-Norge?

Nils Johan Aarsæther professor ved UiT innen samfunnspolitikk sier at Nord-Norge ikke har hevet seg over småkrangling og tar løs på de store problemene, som for eksempel nedbyggingen av et helt lokalsamfunn på Andøya. Uenigheten mellom fylkesråden i Nordland og fylkesråden i Troms om hvor den fremtidige fylkesgrensen skal gå kaller han gjørmebryting og en forbannelse som svekker omdømmet til Nord-Norge.

Så lenge Nord-Norge ikke har toneangivende politikere og næringsliv som taler Nord-Norges sine saker taper landsdelen. Landsdelsutvalget er nedlagt, Nordnorsk råd etablert i 2014 synes ikke å komme til enighet og Agenda Nord-Norge en felles nordnorsk koblingsarena skapt av LO i Nord-Norge, NHO i Nord-Norge og Sparebank 1. Nord-Norge sitter stille i båten.

Et forlik mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet om Langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP) har ført til at hovedbasen for Forsvarets helikopter flyttes ut av landsdelen. Dette skjer selv om Nordland fylkesting og Troms fylkesting har bedt regjeringen om å utvikle hovedbasen for Forsvarets helikopter lagt til Bardufoss flystasjon med kompetansearbeidsplasser og kunnskapsutvikling.

Et gryende flyindustrielt prosjekt med offentlig-privat samarbeid i regi av selskaper som Aerospace Industrial Maintenance Norway eller Kongsberg Gruppen, som også eier 49.9% av Patria, kan nå bli vanskelig å realisere i Indre Troms.  Likeså førte forliket om LTP til at Andøya flystasjon legges ned. Er ikke Andøya flystasjon med maritime overvåkningsfly og Bardufoss flystasjon som Forsvarets hovedbase for helikopter viktig for Nordnorsk råd og Agenda Nord-Norge?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

På samme sted som Lyngens første Gudshus ble reist for over 350 år siden, skrives det nå et nytt kapittel i kommunens kirkehistorie. Det skjer fredag når det første likekjønnede paret i kommunen blir viet av en prest i Den norsk kirke.

1
747

Vil vi ha et likestilt samfunn har vi kvinner også et ansvar om å delta og diskutere de beslutningene som blir tatt. Skal likestillingen tas på alvor må vi også tørre å heve stemmen i andre forum enn hjemme i stua.

0
113