Er ikke Andøya flystasjon med maritime overvåkningsfly og Bardufoss flystasjon som Forsvarets hovedbase for helikopter viktig for Nordnorsk råd og Agenda Nord-Norge?

Nils Johan Aarsæther professor ved UiT innen samfunnspolitikk sier at Nord-Norge ikke har hevet seg over småkrangling og tar løs på de store problemene, som for eksempel nedbyggingen av et helt lokalsamfunn på Andøya. Uenigheten mellom fylkesråden i Nordland og fylkesråden i Troms om hvor den fremtidige fylkesgrensen skal gå kaller han gjørmebryting og en forbannelse som svekker omdømmet til Nord-Norge.

Så lenge Nord-Norge ikke har toneangivende politikere og næringsliv som taler Nord-Norges sine saker taper landsdelen. Landsdelsutvalget er nedlagt, Nordnorsk råd etablert i 2014 synes ikke å komme til enighet og Agenda Nord-Norge en felles nordnorsk koblingsarena skapt av LO i Nord-Norge, NHO i Nord-Norge og Sparebank 1. Nord-Norge sitter stille i båten.

Et forlik mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet om Langtidsplanen for forsvarssektoren (LTP) har ført til at hovedbasen for Forsvarets helikopter flyttes ut av landsdelen. Dette skjer selv om Nordland fylkesting og Troms fylkesting har bedt regjeringen om å utvikle hovedbasen for Forsvarets helikopter lagt til Bardufoss flystasjon med kompetansearbeidsplasser og kunnskapsutvikling.

Et gryende flyindustrielt prosjekt med offentlig-privat samarbeid i regi av selskaper som Aerospace Industrial Maintenance Norway eller Kongsberg Gruppen, som også eier 49.9% av Patria, kan nå bli vanskelig å realisere i Indre Troms.  Likeså førte forliket om LTP til at Andøya flystasjon legges ned. Er ikke Andøya flystasjon med maritime overvåkningsfly og Bardufoss flystasjon som Forsvarets hovedbase for helikopter viktig for Nordnorsk råd og Agenda Nord-Norge?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det virker som om Martin Henriksen ikke har tro på at Nord-Norge kommer til å klare å fortsette den positive utviklingen som skjer nå.

0
3

I løpet av de siste 150 år har vi så å si utryddet rovdyrene i Norge. Jeg leste nettopp Statistisk Sentralbyrås register over utbetalte skuddpremier i perioden. I alt 7800 brunbjørner, 7000 gauper, 4200 jerv, tusenvis av mindre rovdyr, 111.000 ørn (!), 43.000 hubroer, 328.000 hønsehauk, osv.

0
0