Så nå - «Landsdelsavisa i Nord» - nå må dere bestemme dere for om dere vil være med på å heie frem landsdelens seriøse og driftige foretak, innovasjonsbedrifter og iverksettere – eller fortsette med deres raljerende artikler som bare sprer fortvilelse og fare for nedleggelser.

FIASKO med store og fete bokstaver er overskrifter i oppslag Nordlys begår med jevne mellomrom.

Greit, dersom dokumentasjonen av en slik nedverdigende og omdømme-ruinerende beskrivelse følges opp med faktagrunnlag og ekspertbedømmelser.

I bladet 18. mai har innrederne/arkitektene av Kystens hus fått sitt pass påskrevet med FIASKO på nesten hele forsiden. Beskrevet av hvilken sakkyndig ? Jo, ei eldre dame som var så uheldig å bruke dette ordet i et lite gateintervju. Og da var avisen snar til å utnytte dette til fulle med et nedrig førstesideoppslag: En

FIASKO! (Et 98% utleid bygg ??)

En annen gang Nordlys begikk tilsvarende karakterdrap var 15. mai 2015. Da beskrev bladet et nyutviklet naturbasert renseanlegg for avløpsvann bygget i Målselv som et FIASKO – anlegg med oppslag over nesten ei helside, og med store typer. Vårt selskap ble oppgitt som utvikler og produsent uten at vi i følge god presseskikk fikk komme til med en samtidig imøtegåelse. Systemet var gitt rosende omtale av både NIVA og Jordforsk. NIVA mente anlegget var det eneste som ville kunne rense avisningsvæsken på Gardermoen…

Hadde Nordlys latt oss komme til med en samtidig imøtegåelse ville de fått vite at kunden selv aldri hadde fremført klager på vårt system siden de selv hadde gjort to store feil som ødela prosessen. De hadde glemt å tømme slamavskillerene samt ikke oppdaget at en stor bekk strømmet inn i avløpsnettet og overbelastet systemet !

I etterkant ser vi at det mest negative her er at 2 påfølgende redaktører i Nordlys etter oppfordringer fra oss ikke har villet beklage oppslaget. Vi ble påført et stort omdømmetap selv om vi fikk komme til med kommentarer i ettertid, men da på bortgjemte steder med små bokstaver… Dessverre ble vi noen dager for sene til å rekke PFU's klagefrist. Men det skal ikke stå på PFU alene !

Så nå - «Landsdelsavisa i Nord» - nå må dere bestemme dere for om dere vil være med på å heie frem landsdelens seriøse og driftige foretak, innovasjonsbedrifter og iverksettere – eller fortsette med deres raljerende artikler som bare sprer fortvilelse og fare for nedleggelser.

Redaktøren kan ennå komme med tiltak som kan rette opp saken fra deres ende. For det er kun derfra skaden kan utbedres.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er vel et tegn på at man eldes, - det at man ser seg tilbake og sammenlikner ”før og nå.” Jeg har lenge hatt meninger om innvandring og integrering, - og det var ikke alltid like greit. De siste 3 til 4 årene har det imidlertid skjedd en endring.

0
15