Når man ikke liker resultatet eller svaret av årets kommune-NM, er det lett å skyte på "pianisten".

Professor Stein Østre med flere er kritisk til NHOs Kommune-NM. Med begreper som juks og propaganda, skytes det langt over mål.

NHOs Kommune-NM har gått over seks år og vurderer næringslivets betingelser i norske kommuner. Det blir feil når det hevdes at vi har betalt Vista Analyse for “å velge ut data som er egnet til å begrunne behovet for drastiske endringer i kommuneinndelingen til NHOs fordel”.

Påstanden om at mindre kommuner ikke utgjør et interessant marked for NHOs servicebedrifter, stemmer heller ikke. Tvert imot viser NHOs Kommune-NM at mange små kommuner klarer å skape verdier og vekstkraft gjennom utnyttelsen av et godt næringsgrunnlag.

NHO har valgt ut offisiell statistikk på de områdene vi mener er viktigst som indikatorer på næringslivets kår i kommunene. Vi er helt åpne på hva dette er, vi ser på 21 ulike faktorer under fem hovedområder: arbeidsmarked, demografi, kommuneøkonomi, kompetanse og næringsliv. Undersøkelsen ligger ute på nettet, til innsyn for alle:  Her finner du det vi har brukt og hvordan din hjemkommune gjør det på hver eneste enkel faktor.

NHO er like åpen på hva dette ikke er. Vi ser ikke på nivå eller brukertilfredshet av kommunale tjenester som sosialvesen eller helse, slik enkelte etterspør i sine leserinnlegg. Den typen kåringer foretas forøvrig av flere andre organisasjoner og institusjoner.

Som med alle typer rapporter og undersøkelser, kan datautvalg og annet diskuteres. Vi har også gjort mindre justeringer i perioden vi har hatt Kommune-NM, når vi har sett at ting ikke fungerer. For eksempel er det blitt spurt om hvorfor parametere som boligmarked og samferdsel ikke er med. Det er absolutt relevante spørsmål, og noe vi kan vurdere å ta inn til neste år.

Men til syvende sist lager vi altså NHOs Kommune-NM fordi vi mener det gir oss alle bedre innsikt. De 21 utvalgte indikatorene er viktige premisser for verdiskaping, privat sysselsetting og utvikling av våre bo- og arbeidsmarkedsregioner. NHOs Kommune-NM er således ment å være til inspirasjon, og en indikasjon på hvilke grep som må tas.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Ønske om et sterkere regionalt nivå med større beslutningsmyndighet er den klare beskjeden som er gitt fra Stortinget i sommer. I tillegg skal det for øyeblikket navnløse fylket ytterst i nord ha en særskilt rolle i utviklingen av Nordområdene, og i forholdet mot vårt nabolandet Russland.

0
0

Troms og Finnmark står foran mange spennende og vanskelige valg de neste månedene. Målet med sammenslåingen er at regionen skal få mer innflytelse over sin egen framtid.

1
89