Orion-fly på Andøya flystasjon. Blir de snart byttet ut med russiske forskningsfly? Foto: United States Navy

Nordnorske militærbaser – kun av russisk interesse?

Det kan se ut som om nordnorske forsvarsinstallasjoner kun er av russisk interesse, skriver Tone Salomonsen.

Andøya ble rangert høyest og vurdert som best egnet i forhold til tilstedeværelse i nordområdene og gjennomføring av QRA-oppdraget. FFI mener at Andøya best dekker de flyoperative behovene som kreves av en QRA-base i nord.

Andøya Flystasjon beskrives som den mest strategiske flyplassen i Norge og Europa. Allikevel ønsker Forsvarsdepartementet og Regjeringen å legge den ned.

Min høringsuttalelse http://www.bevarandoy.no/horingsuttalelse-tone-salomonsen/ viser at Andøya er best egnet operativt som fremskutt kampflybase (QRA). Allikevel ønsker FD og Regjeringen å legge ned flystasjonen og flytte all drift til Evenes. Den foreslåtte nedleggelsen vil redusere forsvarsevnen i nord. Da er det ikke så rart at forslaget mangler militærfaglige begrunnelser.

En rekke rapporter og konsekvensutredninger rangerte Andøya som det beste alternativet operativt som fremskutt QRA-base i 2012, både Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Forsvarsdepartementet (FD), og et eksternt konsulentfirma som kvalitetssikret FDs utredning. Det ble i tillegg dokumentert at Andøya var det rimeligste alternativet.

Andøya ble rangert høyest og vurdert som best egnet i forhold til tilstedeværelse i nordområdene og gjennomføring av QRA-oppdraget. FFI mener at Andøya best dekker de flyoperative behovene som kreves av en QRA-base i nord.

Fremskutt kampflybase på Andøya sikrer ildkraft nært fremtidig trussel og reduserer reaksjonstiden, noe som viser handlekraft og gir best beskyttelse. Men våpensystem fra fly eller fartøyer må suppleres med bakkestyrker for å forsvare norsk territorium mot inntrengning og okkupasjon. Andøya er det eneste stedet i Norge og Nord-Europa hvor alle tre forsvarsgrenene kan øve i lag.

FD og Regjeringen hevder at Andøya Flystasjon ikke kan beskyttes av et fremtidig langtrekkende luftvernsystem. Dagens og fremtidens luftvern er imidlertid svært mobilt, og kan flyttes rundt til der behovet måtte være. Våpensystemet NASAMS kan kjøres inn og ut av transportfly og eller raskt forflyttes langs veg til steder som krever vern mot lufttrusler. Regjeringens og FDs argument om at Andøya vil bli uten luftvernbeskyttelse med dagens mobile og fleksible systemer er ikke tilstrekkelig begrunnet. Det er heller ingen ulempe at NASAMS er norskprodusert og i ypperste verdensklasse. Norsk våpenindustri vil imidlertid tape stort i salg og omdømme hvis det norske Forsvaret velger å bytte ut NASAMS med et langtrekkende utenlandsk system.

Like viktig som aktiv luftvernbeskyttelse er passiv beskyttelse av kapasitetene på bakken. For F-35 kampfly er dette armerte sheltere, splintsikre oppstillingsplasser og spredning av kapasitetene. Andøya er tilrettelagt med slik infrastruktur i dag, noe som gir robusthet og utholdenhet. Det kan også diskuteres hvorvidt det er behov for luftvernsystem ved en Quick Reaction Alert (QRA) base, hvor selve hensikten er kort responstid på trusselsituasjoner, eller om det er tilstrekkelig med beskyttelse fra sheltere.

Dagens luftvern, NASAMS, gjennomfører sine årlige skarpskytinger på Andøya. FD og Regjeringen glemmer også i sin argumentasjon å opplyse om at det ikke er noen konkrete planer eller avsatte midler for kjøp av langtrekkende luftvern i Langtidsplanen (LTP).

I regnestykket om å legge ned Andøya Flystasjon for så å bygge kapasiteten opp igjen på Evenes har FD og Regjeringen også glemt å regne med saneringskostnader. Da kan et salg av Andøya Flystasjon på det åpne markedet være både beleilig og mest lønnsomt økonomisk.

En avisartikkel fra 2015 avslører at Forsvarsbygg (FB) har innhentet tilbud på verditaksering av Andøya Flystasjon. Dette kan bare bety at FD ikke har til hensikt å sanere stasjonen ved en nedleggelse, men legge den ut for salg på det åpne markedet – lik den tidligere ubåtbasen Olavsvern.

Olavsvern ble en periode leid ut til russiske forskningsfartøyer. Norge blir fortsatt latterliggjort og kritisert innad i NATO for avhendingen av ubåtbasen Olavsvern. Russiske forskningsfly på Andøya Flystasjon kan nok også snart være en realitet.

Det kan se ut som om nordnorske forsvarsinstallasjoner kun er av russisk interesse.

Glemte jeg å nevne at FB også har innhentet tilbud på verditaksering av Bardufoss Flystasjon?

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse