Høyre og Frp-regjeringen har ikke gjort nok for å sikre Norges interesser.

Nå skal det neste kapitlet i fortellingen om nordområdene skrives. De nasjonale prioriteringer vi gjør her skal sette oss tilbake i førersetet internasjonalt. Norge har lenge vært i førersetet når det gjelder kunnskap og utvikling i nord, men Høyre og Frp-regjeringen har ikke gjort nok for å sikre Norges interesser. Det krever hardt arbeid, og klare prioriteringer å beholde lederposisjonen i nord.

De samme utviklingstrekkene vi så da vi lanserte vår første nordområdesatsning har forsterket seg de siste årene. Økonomien flytter nordover. Naturressurser i kombinasjon med ny teknologi og høy kompetanse gir store muligheter. I sterkere grad enn på lenge ser vi hvordan strategiske satsinger i innenrikspolitikken har betydning for utenrikspolitikken, og omvendt.

Industrisatsing

Arbeiderpartiet vil satse på industri i nord. Havet, mineralforekomster, vann og vindkraft gir store industrielle muligheter, og petroleumsnæringen flytter gradvis nordover. Vi har flere naturgitte fortrinn. Naturressurser i kombinasjon med teknologi og høy kompetanse gir store muligheter for framtiden, og Norge har en sterk industrikultur vi vil bygge videre på. Samspillet mellom de store industribedriftene og leverandørindustrien er avgjørende for å utvikle framtidens industri i nord. Vi vil legge til rette for industriell utnyttelse av vannkraftressursene, da kraftforedlende industri gir høyere verdiskaping og sysselsetting enn eksport alene. Sjømatindustrien må også utvikles videre, både knyttet til havbruk og fiskeri. Vi vil også legge til rette for kraftforedlende digitalindustri i nord.

Folk og samfunn

Folk og samfunn er de viktigste byggesteinene i nordområdepolitikken. Livskraftige lokalsamfunn er en forutsetning for at ressursene i nord kan utnyttes på en bærekraftig måte. Derfor må ressursutnyttelse i nord gi større regionale ringvirkninger slik at vi videreutvikler bærekraftige samfunn.

Det neste kapitlet i fortellingen om nordområdene skal ha en tydelig nasjonal forankring. Arbeiderpartiet vil videreutvikle våre nordområder gjennom en kraftfull næringspolitikk, der vi satser på de næringene der vi har naturgitte fortrinn for å lykkes.

Havrommet

Et av områdene der vi skal satse er havrommet. Innen det marine og maritime næringslivet og offshorevirksomheten har vi noen av noen av våre mest komplette næringsklynger, med verdensledende bedrifter. De skal være sentrale brikker i vår strategiske satsing i nord.

Havet har alltid preget Norges historie, kultur og økonomi. Etter at delelinjen i Barentshavet ble avklart, har vi hav og sokkel som er seks ganger større enn vårt eget landområde. Hadde dette vært land, hadde vi klatret fra 62. plass, til verdens 10. største land. Norges kystlinje er verdens nest lengste. Havet bidrar til å gjøre Norge større og viktigere, og Arbeiderpartiet ønsker å gjøre havrommet til et nytt satsingsområde. Økt aktivitet til havs stiller også krav om økt innsats for sikkerhet på havet. Mer enn 80% av våre havområder ligger i nord. Vår satsing på havets muligheter vil derfor henge nært sammen med nordområdepolitikken.

Det regionale er nasjonalt – og internasjonalt

Det er en overordnet målsetting å sikre fred og stabilitet i nordområdene. Det må derfor være virkemidler tilgjengelig for å utvikle samarbeid folk til folk på tvers av landegrensene, samtidig som vår suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse skal være tydelig. Vårt forhold til Russland må fortsatt være basert på fasthet, forutsigbarhet og langsiktighet. Samtidig er det et klart mål for Arbeiderpartiet at samarbeidet med Russland skal videreutvikles på de områder der vi har felles interesser.

Vi skal framover i sterkere grad definere hvordan vår innenrikspolitikk skal legge til rette for ønsket utvikling i nord. Det vil kreve hardt arbeid. Arbeiderpartiet er klare!

 

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Åpent brev til Frank Bakke-Jensen, vår nye forsvarsminister

0
1

Regjeringen forsikrer at norsk forsvars- og utenrikspolitikk er i sin skjønneste orden i en «uforutsigbar» og «komplisert» verden.. Sist ute var tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i Adresseavisen 16.10.

0
43