Ved å plassere internasjonale og nasjonale institusjoner i Tromsø, som Jonas Gahr Støre har gjort og vil gjøre som statsminister, styrkes Nord-Norge og Troms, men også Tromsø som kommune. Det gir høykompetansearbeidsplasser og knoppskyting innen nye næringer, skriver varaordfører Jarle Aarbakke. Foto: Yngve Olsen Sæbbe

Hvis kunnskap er navet er Jonas svaret

Med Jonas som statsminister får vi en regjering som ser nordover når den skal utvikle kompetanse fra Kirkenes til Helgeland.

Stortingsvalget  11. september er et verdivalg og et retningsvalg for Norge. En stemme på en Ap-ledet regjering av Jonas Gahr Støre er garantien for et skifte av regjering og et skifte av retning. Ap har en bredde i sin politikk som sikrer styringsdyktighet i alle departementer og tema , SP og SV styrker profilen på å ta hele landet i bruk og i å styre mot en mer fornybar  utvikling.

Norge i verden

En Støre-regjering vil være en aktiv utvikler av internasjonal politikk. Jeg hadde gleden av å være med Jonas i januar 2006 på et møte med den tyske utenriksministeren i Berlin. Der trakk han opp på vegne av Norge en nordområdepolitikk som satte dagsorden for det som siden skjedde de neste fem-seks åra internasjonalt. Han fulgte opp med multilaterale og bilaterale møter med Storbritannia og andre og var en aktiv leder under Norges formannskap i Arktisk råd. Han og utenriksminister Hillary Clinton har æren for at det permanente sekretariat for Arktisk råd er i Tromsø. De døpte under hennes besøk i byen  i 2012 Tromsø til den arktiske hovedstad. Vi som nå styrer kommunen tar dette stolt videre i praktisk politikk.

Nord-Norge i verden

Det går godt i Nord-Norge. Det skjedde et taktskifte fra 10. november 2005 med Jonas sin retningstale på Universitetet i Tromsø. Grepet hans var å gi Nodområdepolitikken topp  prioritet i utenrikspolitikken og kobling til innenrikspolitikken, særlig Nord-Norge. Til å utforme politikken konkret ble mer enn 14 departementer koblet inn ledet av Jonas og Utenriksdepartementet. Med opprettelsen av Ekspertutvalget for Nordområdene koblet han Tromsø og Nord-Norge inn i ledelsen av utviklingen. Som rektor på UiT og leder av utvalget ble jeg og andre direkte  involvert og benyttet  som utviklere av kunnskapspolitikk for nasjonen Norge. For som Jonas sa: Kunnskap er navet i Nordområdepolitikken. Dette var noe helt nytt. Inntil 10. november 2005 var kunnskapsmiljøene i Oslo, Bergen og Trondheim de foretrukne aktørene , nærmest på refleks. Så tok Jonas  den  nordligste landsdelen  med i ledelsen av et nasjonalt megaprosjekt.

Resultatene av Nordområdesatsingen er kommet på løpende bånd: Delinjeavtalen med Russland, Nordområdesenteret i Bodø, Barents Watch, isgående forskningsfartøy med base i Tromsø, Forskningsløft Nord, grenseboervisum i Finnmark, nasjonal strategi for marin bioprospektering og Framsenteret, for å nevne noe.

Skiftende SV-statsråder var med på “Kronprins Haakon”, Teknologibygget og MH II ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. En åtte års kamp for å få på plass landets eneste offentlig finansierte trafikkflygerutdanning føyer seg inn i dette bildet av det vi fikk til under strategien for utvikling av Nordområdene. Solberg-regjeringen fører nevnte bygg og aktiviteter opp som det de får til i sin periode. Det er riktig nok at oppfølgingen av bevilgningene har skjedd de siste fire år, og det er ikke mer enn forventet fordi det i Norge heldigvis er lang tradisjon for å fullføre bygging av statlig virksomhet satt i gang av foregående regjeringer. Uansett regjering vil derfor det nye Universitetsmuseet i Tromsø bli bygget sentralt i Tromsø . Det gleder vi oss over.

Jeg kjenner igjen politikken til Jonas fra Tromsø og Berlin når han nå snakker om å utvikle det arktiske havrommet og bruke de menneskelige ressursene i nord for å finne den gode balanse mellom vekst og vern. Med Jonas som statsminister får vi en regjering som ser nordover når den skal utvikle kompetanse fra Kirkenes til Helgeland.

Tromsø i verden med kunnskap som navet

På mange måter er Tromsø et Norge i miniatyr. En geografisk liten urbanitet i en svær arktisk villmark. En universitetskommune med Norges største fiskerihavn, havbruk og arktisk landbruk, blomstrende kultur, kunst og reiseliv og et næringsliv basert på teknologiutvikling fra tradisjonell kunnskap og internasjonalt ledende forskningsmiljøer. Ved å plassere internasjonale og nasjonale institusjoner i Tromsø som Jonas har gjort og vil gjøre som statsminister, styrkes Nord-Norge og Troms, men også Tromsø som kommune. Det gir høykompetansearbeidsplasser og knoppskyting innen nye næringer. Kommunen får skatteinntekter og blir et moderne levende samfunn. Som universitetskommune kan vi videreutvikle teori- og praksis koblingen fra universitetskoleordningen til andre felt. Kommunal helse- og omsorg byr seg frem. Vi får muligheten for å utvikle miljøvennlige løsninger i samarbeid med nasjonale myndigheter.

“Kunnskap er navet” var det gjentatte mantra fra Jonas i åtte år i den rødgrønne regjeringen når han snakket om Nordområdene. Tromsø gikk foran med det aller viktigste i dette navet . Barnehage og skole  og utdanningene av lærere til disse. Den femårige lærerutdanningen er nå blitt nasjonal standard. Tidlig kontakt for studentene med skoler og elever var et grunnelement i dette. Vår modell har tatt bort “praksissjokket”. Det må ikke herske noen tvil om at statsråd Torbjørn Røe Isaksen er helt på villspor når han sår tvil om Arbeiderpartiet vil videreføre dette. I år møtte førsteårs lærerstudentene på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet elevene på universitetskolene i Tromsø første uke i semesteret!

Arbeiderpartiet vil føre videre det vi begynte  i Tromsø og videreutvikle det under en Støre-ledet regjering om velgerne vil.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse