Det er på ingen måte uvanlig at Arne Holm  har sterke synspunkter om innhold i Nordlys. Det lever vi godt med. Meninger om vår rolle, våre standpunkter og vår journalistikk er noe vi ønsker velkommen.

Denne ene gangen måtte også vi i Nordlys, i et par setninger i en lederartikkel, mene noe om innhold i Holms offentlig finansierte nettsted i Bodø, fordi vi mener han har kommet med et usedvanlig dårlig råd til Nord-Norge.

Å foreslå å innlemme Nord-Troms i Finnmark og å gjøre storbyen Tromsø til en geografisk utkant i en ny region bestående av hele Nordland og deler av Troms, er ikke spesielt konstruktivt. Jeg er temmelig sikker på at Holm selv husker hvordan det gikk for noen år tilbake da et regionaliseringsutvalg med utgangspunkt i Tromsø, under ledelse av Roger Ingebrigtsen, foreslo å gi Helgeland til trønderne og gjøre Bodø til en sørlig utpost i en nordnorsk region.

Utfallet der er i seg selv tilstrekkelig dokumentasjon på at denne type forslag og grensedragninger er dysfunksjonelt, og i hovedsak egnet til å skape enda skarpere fronter i nord.

Så ser jeg at Holm mener at Nordlys bruker krigsretorikk i diskusjonen om regionreformen. Det vil jeg tilbakevise på det aller sterkeste. Vi forstår naturligvis at vårt standpunkt om ett felles og samlet Nord-Norge kan virke overveldende. Men denne kraftsamlingen er noe Nordlys har argumentert gjennomgående for de siste 15 årene, under skiftende redaktører.

Det er på ingen måte noe nytt at Nordlys mener at ett av svarene på landsdelens utfordringer er å gå sammen i ett forpliktende regionalt og politisk felleskap. Slik sikrer vi Nord-Norge den definisjonsmakten vi søker og trenger.

For øvrig er vi stolte over å være lokalavisen i og for Tromsø, men det er likevel et faktum at Nordlys har en leserkrets og rekkevidde som strekker seg langt utover vårt utgiversted.

Det synes vi også er flott, og det tar vi vare på. Og derfor lar vi oss fremdeles engasjere i store nordnorske spørsmål. Til begeistring for noen, og irritasjon fra andre, vil Nordlys forsette å støtte og fronte nordnorsk fellesskap.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Jeg registrerer at Tove Karoline Knutsen (Ap) på tampen av sin stortingskarriere engasjerer seg for å frata folk i Tromsø valgfriheten innen pleie og omsorg.  I et leserinnlegg i Nordlys 15.

1
32

De 2 fylkeskommunene er uenige om det meste i prosessen om sammenslåing. I saken om regionhovedsete er man tilsynelatende enige om en vidtgående desentralisering og spredning av funksjoner og arbeidsplasser.

4
19