Utenriksdepartementet er ikke kjent med det dokumentet som artiklene i russisk presse, basert på anonyme kilder, omtaler. Russland har anerkjent Norges suverenitet på Svalbard og er part i Svalbardtraktaten.

Vi har ikke informasjon om at russiske synspunkter vedrørende Svalbard er endret og legger til grunn at Russland vil etterleve sine folkerettslige forpliktelser.

Norsk suverenitet på Svalbard er uomstridt og blir ikke utfordret. Alle utenlandske selskaper som har virksomhet på Svalbard respekterer og etterlever norsk lov. Russiske selskapers forhold til norske myndigheter lokalt er godt.

Gjennom en konsekvent og fast håndhevelse av suvereniteten, og en korrekt overholdelse av Svalbardtraktaten sikrer norske myndigheter forutsigbarhet på øygruppen. Dette bidrar også til stabilitet i regionen.

Vi har et godt samarbeid med Russland i Arktisk råd og i andre regionale fora, og er enige om at Arktis må forbli et fredelig område preget av internasjonalt samarbeid.

 

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Først tenkte jeg å la dette ligge, det blir bare mer bråk av det. Men så fant jeg ut at ja, det SKAL bli bråk, jo mer bråk jo bedre!

21
940

Vi kan ikke fjerne statlige bevilgninger til trossamfunn og tro at ikke noe skjer med landet vårt. Det vil være slutten på folkekirken slik vi kjenner den.

2
68