Mens oppdrettere og eksportører tjener milliarder på tilgang til eksklusive rettigheter langs hele kysten, sitter vertskapet tilbake med knapper og glansbilder.

Eksporttallene for norsk sjømat i fjor, er eventyrlig lesning. Hele 91,6 milliarder ble sluttresultatet, en økning på 23 prosent fra året før. Av dette står laks og ørret for 65,3 milliarder. Inntektsøkningen skyldes svak krone og høy pris, for etterspørselen etter norsk sjømat, og da i særdeleshet norsk laks, er stor.

Eksportinntekten på laks og ørret er økt med hele 29 prosent i 2016, og i løpet av de siste åtte årene, er den faktisk tredoblet. Og festen er ventet å fortsette. Med en forventet gjenåpning av det kinesiske markedet kan 2017 bli et nytt jubelår - for noen.

For eksportvolumet har minket med hele 5,2 prosent. Det får konsekvenser, først og fremst for kommunene som raust bidrar med lokaliteter til næringen. Mens oppdrettere og eksportører tjener milliarder på tilgang til eksklusive rettigheter langs hele kysten, sitter vertskapet tilbake med knapper og glansbilder. Dette er det nærmeste vi kommer koloni-tilstander i dagens Norge.

NRK Nordland intervjuet forleden ordføreren i Steigen, en kommune som har lagt forholdene godt tilrette for oppdrettsnæringa. Ordføreren kan fortelle at det nyopprettede havbruksfondet  ikke har sluppet ei eneste krone ned i den slunkne kommunekassen. Årsaken er at det ikke har vært vekst i næringa!

I sin iver etter å få kommunene til å legge til rette for nye oppdrettsanlegg, har myndighetene knyttet fondet opp mot vekst i næringa. Nå er det ikke vekst - i volum. Sånn blir oppdrettskommuner, mange av dem med elendig økonomi, sittende med Svarteper selv om milliardene ruller inn.

Nå vil ikke kystkommunene mer. Ordfører Ole L. Haugen i Hitra leder et nettverk for fjord og kystkommuner, og han sier at det er slutt på tålmodigheten med næringa. Urettferdigheten blir større og større for hver dag som går.

SV har foreslått en egen lakseskatt for å bøte på det urimelige forholdet, noe oppdrettsnæringen selvfølgelig er sterkt imot. Slik SVs forslag er utformet, er det neppe den gunstigste løsningen. Men det er selvsagt ikke slik at det er næringa selv som skal bestemme hvilke betingelser den skal ha. Med dette dårlig fungerende havbruksfondet kan man få en mistanke om at det har vært tilfelle.

For ordførerne langs kysten må det være uhyrlig å se de enorme rikdommene som oppdrettsnæringa genererer, og samtidig ikke få leieinntekter for lukrative lokaliteter. Et ordføreropprør i valgåret 2017 vil fokusere enda sterkere på en ordning som er så skjev og urettferdig, at den ganske enkelt ikke bør få fortsette.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Et innlegg i den pågående debatten om PCI-behandling til befolkningen i Nord-Norge.

1
364

Verden over arrangeres Equal Pay Day (likelønnsdag) for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Unio har valgt å markere Equal Pay Day den 18.

0
37