AGENDA NORD-NORGE: 98 prosent av deltakerne ønsker å delta på en årlig samling, skriver konsernsjef Jan-Frode Janson. Foto: Agenda Nord-Norge

Den nye agendaen i nord

Næringslivslederne gjør det. Politikerne gjør det. Kulturlivet gjør det. Og folk flest vil ha mer av det.

Agenda Nord-Norges juleønske er enda tettere samarbeid på tvers av næringsliv, samfunnsliv og geografi.

Nå snakker alle om samarbeid i nord, og stadig flere tar det ut i samhandling. En ny agenda er satt. For å strekke oss mot verdensklasse forenes ressursene. Mange initiativ peker i samme retning. Et av de mest omtalte er Agenda Nord-Norge. 

Initiativet: For snart ett år siden lanserte LO, NHO og SpareBank 1 Nord-Norge idéen om å skape en nordnorsk koblingsarena. En arena der det kan utvikles kunnskap, perspektiver og samarbeid på kryss og tvers av enkeltmennesker, kommuner, utdanningsinstitusjoner og bedrifter. Vi var spente på hvordan landsdelen ville ta mot invitasjonen. Svaret var positivt. 360 mennesker fra Brønnøysund i sør til Svalbard i nord kom sammen i Tromsø for å rette blikket mot Nord-Norges utvikling. Jeg har først lyst til å takke alle dere som kom. Jeg har også lyst til å takke alle som fulgte samlingen på direktesendt TV. Takk også for alle tilbakemeldingene vi har mottatt. 

Debatten: Selv om responsen i all hovedsak har vært positiv, har det også vært kritiske stemmer. Disse er viktige. Gjennom dem kan vi få tilført ny kunnskap, korrigert prosesser og justert perspektiver. Et eksempel er Sametingspresidentens tydelige presisering av at forskerne ikke har hensyntatt reindriftsnæringen når de sier at 98 prosent av arealet er uutnyttet. Samtidig står hovedkonklusjonen fast. Dersom vi realiserer alle tiltakene i mulighetsstudien, og dermed legger til rette for 32.000 nye arbeidsplasser, vil vi kun øke arealbruken med 0,5 prosentpoeng.

Noen har kalt initiativet et forsøk på å privatisere politikk. Her er Agenda Nord-Norges holdning krystallklar: Politikken må utøves på politikkens arenaer. I partiene, i kommunestyresalene, i fylkestingene, i Sameting og på Storting. Den politiske ambisjonen er at Agenda Nord-Norge blir et sted der politikerne får kunnskap, perspektiver og nettverk de kan bruke i sitt politiske arbeid.

Andre har kalt invitasjonslisten for snever. Det kan jeg forstå. Vi er likevel fornøyde med at 360 samfunnsstemmer fra politikk, forvaltning og næringsliv takket ja til å komme. Påstanden om at det var en forsamling av middelaldrende menn i grå dress fra næringslivet er ikke korrekt. Selv om jeg selv passer inn i beskrivelsen, var over 30 prosent av deltakerne kvinner og 40 prosent kom fra offentlig sektor. Blant dem fant vi både ordførere, rådmenn og representanter fra Sameting, kunnskapsinstitusjoner, tillitsvalgte og andre.

Det vi særlig ønsker til neste gang er flere unge stemmer og flere fra miljøbevegelsen. 

Fortsettelsen: For det blir en neste gang. Evalueringen er entydig: 98 prosent av deltakerne ønsker å delta på en årlig samling. I tillegg ber et bredt flertall om at koblingsarenaen også må fungere mellom de årlige samlingene. Stikkord som blir nevnt er faggrupper med nasjonale oppgaver, temabaserte samlinger og bruk av sosiale media. Dette er innspill vi vil jobbe videre med. Noe har vi også kommet i gang med. Allerede på første Agenda Nord-Norge ble det presentert et ambassadørprogram for unge nordnorske talenter. Et program som skal gi flere nordnorske stemmer på både regional, nasjonal og internasjonal arena.

SpareBank 1 Nord-Norge ønsker å være med videre. Vi ser det som en del av vårt samfunnsengasjement og som en forlengelse av vårt konjunkturbarometer. Vi vet også at NHO og LO vil være med. Nå inviterer vi andre aktører med for å bygge en mer permanent struktur rundt Agenda Nord-Norge. Nøyaktig hvordan det vil bli vet vi ikke, men vi ser at også prosessen gir verdi.

Effektene: Agenda Nord-Norge har allerede gitt oss ny kunnskap og felles perspektiver. Dette har vi delt med statsministeren, statsråden, LO-lederen og NHO-sjefen. På den måten løfter vi Nord-Norge opp på nasjonalt nivå, og gjør det lettere å legge til rette for utvikling av de mange eksportnæringene i nord. Dette er en utvikling som fremtidig norsk velferd er avhengig av. Vi er inne i en tid der eksportveksten i Nord-Norge er dobbelt så høy som i resten av landet. For å sitere statsministeren: «Den nordligste landsdelen blir nytt tyngdepunkt i norsk økonomi».

Ønskene: Agenda Nord-Norges juleønske er enda tettere samarbeid på tvers av næringsliv, samfunnsliv og geografi. Vi er godt i gang. De nordnorske fylkeskommunene har nylig revitalisert sitt samarbeid, og mange kommuner er inne i tette og lovende samarbeidsprosjekter. Samtidig søker nordnorske bedrifter sammen for å vinne de store kontraktene, og 90 prosent av innbyggerne ønsker tettere samarbeid i landsdelen (Nordlys, november 2013). Advent betyr ventetid. Når det handler om utvikling av landsdelen, er det ingen grunn til å vente. La oss derfor fylle seilene med samarbeids-vinden som feier over landsdelen, og sette kursen mot verdensklasse.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer