Men så snart makten var vunnet, falt Høyre raskt tilbake i folden som et parti som ivaretar særinteressene til landets mangemillionærer.

Høyre og Erna Solberg er i ferd med å tape regjeringsmakten etter kun fire år. Det skyldes, slik vi ser det, i hovedsak to selvpåførte forhold. Et ene er at partiet har plassert seg selv i en vedvarende konflikt med distriktene, som jo Norge fremdeles har mest av, noe Høyres strateger ser ut til å ha glemt. Partiet ser ut til å mangle lytteposter på grasrota utenfor Oslo.

Flere store reformer, som for eksempel kommune- og regionreform, er nødvendige som et ledd i modernisering av Norge, og regjeringen fortjener ros for å ha satt det på dagsorden.

Men Solbergs mannskap har gjort det til en tapersak fordi gjennomføringen står til stryk, og har skapt store mengder politisk støy som har gitt Senterpartiet fritt spillerom. 

Men det virkelig store problemet for Høyre er fordelings og skattepolitikken. For fire år siden forsøkte Høyre å modernisere seg selv som et bredt folkeparti. Formueskatten ble stuet vekk på mørkeloftet i Høyres hus. Men så snart makten var vunnet, falt Høyre raskt tilbake i folden som et parti som ivaretar særinteressene til landets mangemillionærer. Her er Erna Solbergs parti nå til å kjenne igjen.

Og når det settes skarpt søkelys på saken, kommer statsministeren på defensiven. På NRK Dagsrevyen mandag fremgikk det at Erna Solbergs regjering har kuttet formueskatten med 5,3 milliarder kroner siden 2013, uten å kunne vise til at det har ført til at bedriftene har ansatt flere folk. Det bør ikke overraske mange at en statsminister som ikke kan dokumentere at hennes viktigste prestisjesak virker etter hensikten, styrer mot et valgnederlag om en drøy måned.

VG kan tirsdag fortelle at når Solberg nå lover å kutte formueskatten med nye 7,5 milliarder kroner, vil det føre til at Norge får 4000 nye nullskatteytere, mens nordmenn flest ikke kan nyte godt av reduksjonene i formueskatten.

Kuttene er altså en ren gavepakke til de rikeste, og professor Jarle Møen ved Norges Handelshøgskole sier til VG at fjerning av skatt på arbeidende kapital vil føre til at enda flere gjør tilpasninger for å slippe å betale skatt. Solberg gjør vondt verre når hun ikke later til bekymre seg over at Norge får enda flere nullskatteytere, og at ulikhetene i landet vil øke ytterligere som en konsekvens. Norge er i ferd med å gå inn en fase med nye og mer markante klasseskiller. Høyre ser ut til å ønske å gi denne utviklingen fart, med skatt som virkemiddel.

Dersom Høyre hadde fått drive sin egen valgkamp i fred med selvskryt på sosiale medier, hadde disse sakene aldri blitt kjent for velgerne. At NRK og VG setter saken på kartet viser hvor viktig det er med redaktørstyrte medier som kan utfordre den politiske makten.

Norge er, vi hadde nær sagt heldigvis, fremdeles et land der det er helt umulig å vinne velgere ved å gi mer penger til en utvalgt gruppe rike mennesker. Selv ikke en bataljon med spinn-doktorer i regjeringsapparatet kan gjøre noe med det. Det er et sunnhetstrekk ved samfunnet vårt at vi ikke aksepterer at de som har mest fra før, skal bidra med minst til felleskapet.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Åpent brev til Frank Bakke-Jensen, vår nye forsvarsminister

1
301

Regjeringen forsikrer at norsk forsvars- og utenrikspolitikk er i sin skjønneste orden i en «uforutsigbar» og «komplisert» verden.. Sist ute var tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i Adresseavisen 16.10.

2
92