Venstre krever en større åpenhet og en aktuell og løpende debatt om nasjonens trygghet og sikkerhet.

Venstre mener at regjeringen må offentliggjøre forsvarssjefens landmaktutredning (for Hæren og Heimevernet) så snart denne er ferdig våren 2017. Regjeringen legger ikke opp til at den skal bli offentliggjort på dette tidspunktet. Det skal først skje når resultat og vedtak legges frem for Stortinget som en del av statsbudsjettet for 2018, altså høsten 2017 – etter stortingsvalget. 

For å få en offentlig debatt om landforsvarets fremtid før regjeringen fremmer sin innstilling til Stortinget, har Venstres stortingsrepresentanter Trine Skei Grande, Ola Elvestuen, Iselin Nybø og André N. Skjelstad fremmet følgende representantforslag «Stortinget ber regjeringen offentliggjøre forsvarssjefens landmaktutredning så snart denne er ferdig». Dato for stortingsbehandling av dette forslaget er satt til 15. mai. 

Behandlingen vil vise hvilke partier som vil ha en debatt før stortingsvalget om Hæren og Heimevernet sin organisering, kapasiteter og innretning . Venstre krever en større åpenhet og en aktuell og løpende debatt om nasjonens trygghet og sikkerhet. For Venstre og for landet er Hæren og Heimevernet de viktigste delene av Forsvaret. Landmakten må ikke bare bli en salderingspost i restbehandlingen av Langtidsplanen for forsvarssektoren men få den sentrale plassering og høye prioriteten som landets sikkerhet nå trenger. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er svært alvorlig at Tromsø kommunes administrasjon synes å prioritere gress og sykkel framfor effektiv fullverdig toveis kollektivfelt på Stakkevollveien.

0
56

Valget 2017 er historie og koalisjonsregjeringen mellom Høyre og FrP med støtte fra Venstre og Krf beholder trolig regjeringsmakten.

0
20