Statsminister Erna Solberg åpner igjen for oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen. Nå sist i et intervju med Dagens Næringsliv. Ifølge Solberg vil dette være viktig for en kriserammet bransje som sliter tungt. Solberg anfører også at dette kan stoppe fraflyttingen fra disse områdene. Derfor ønsker Høyre å gjennomføre konsekvensutredning i disse områdene og deretter starte leteboring.

Man trenger ikke være særlig begavet som spåmann for å forstå at dette vil føre til et ramaskrik fra en samlet miljøbevegelse og samtidig vil skape stor, indre jubel hos Audun Lysbakken (SV) og Rasmus Hansson (MDG). Alle de nevnte får ved dette sin kjæreste kampsak opp i lyset og på dagsorden igjen, og håper selvsagt at dette skal skaffe dem større oppslutning.

Om så vil skje, er en helt annen skål. Sist SV, da med Kristin Halvorsen i spissen, gjorde kampen mot petroleumsaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja (LVS) til sin hovedsak i stortingsvalgkampen, gjorde partiet et elendig valg. Til alt overmål stemte flertallet av velgerne i de kommunene som vil bli berørt av oljeleting i området på partiene som var for å åpne for petrobransjen. Mens SV mistet oppslutning over en lav sko i de samme kommunene.

Med krisen i petrobransjen er det ikke overraskende at statsministeren på ny åpner for oljeleting i de omstridte områdene. Men Solberg og Høyre må fortsatt forholde seg til andre hensyn enn krisen i petroleumsindustrien. Det første dreier seg om de særegne naturverdiene i disse områdene. Det handler selvsagt om de rike forekomstene av fisk og det faktum at territorielle kollisjoner mellom petroleumsaktivitet og fisk/fiskerier ikke vil være til å unngå ved en tradisjonell utbygging av oljefelt her. Ved bruk av fremtidige teknologier, som ennå ikke er ferdig utviklet, men vil komme, kan dette muligens unngås.

Det andre hensynet er områdenes store attraktivitet som reiselivs- og turistmål. Her er det store muligheter for sterk vekst med en tilhørende verdiskapning som vil komme lokalsamfunnene til gode på en helt annen måte enn en eventuell petroleumsaktivitet. At denne også kan forringe de naturkvaliteter som området er så rik på, er også en relevant innvending.

Erna Solberg har nå sittet tre år og ledet en regjering som har fredet LVS for oljeaktivitet i denne perioden. Saken er jo at både Høyre og Ap er nødt til å ha åpning av LVS i sine partiprogrammer. Uten det, hva skal de legge på bordet som agn for å få med partier som gjør at de kan danne regjering? Verken Høyre eller Ap kommer seg i regjeringsposisjon uten støtte fra partier som er mot olje i LVS. Å gi disse ytterligere fredning av området, kan vise seg å være veien til regjeringsmakt. 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Nasjonalstaten Norge har akseptert at der bor samer innenfor landets grenser. Denne erkjennelsen har fått dyptgripende konsekvenser; nasjonalt ved at et samisk folkevalgt organ er opprettet og grunnloven endret og internasjonalt ved at Norge har sluttet seg til ulike folkerettslige konvensjoner.

1
72

Går man noen få år bakover i tid, var det få eller ingen som tvilte på at samene var et urfolk i Norge. De kom først til Nordkalotten. De var blitt fratatt både land og rettigheter. Sameland var okkupert og kolonialisert av sørnorske inntrengere.

2
16