"På et sykehjem håper jeg personalet tilbyr meg respekt og verdighet"

For oss eldre er ordet verdighet sterkt knytte til den omsorg og pleie vi kan forvente å få på et sykehjem, skriver pensjonist Svein Ludvigsen.

Verdighet er et ord med dybde

Verdighet er et ord med dybde. Begrepet handler mye om menneskets integritet. For oss eldre, og vi er allerede 1 million som har rundet 60 år, er verdighet sterkt knytte til den omsorg og pleie vi kan forvente når vi ikke lenger klarer med det som hittil i livet har vært selvfølgeligheter.

I TV-nyhetene ser jeg at Gunvor og Charles i Arendal opplever i livets aften at byråkrater og helsepersonell ikke ser dem, ikke ser det livet de har levd, ikke forstår at de har delt gleder og sorger og ønsker å sette sluttstrek i felleskap.

I så måte er det både hjerteskjærende og uverdig å høre om dette eldre ekteparet, hun 95 år og sterkt hjelpetrengende, og han 94 år og oppegående. De ønsker inderlig å kunne bo sammen på sykehjemmet etter å ha vært gift i 67 år. Nei, sa Arendal kommune, loven gir dem ingen  rett til å bo sammen! At gamle ektepar blir nektet å bo sammen fordi loven ikke forbyr å skille dem er kommunal uverdighet.

Det er ikke mye omsorg og verdighet i en slik holdning, ordfører Nordli (AP). Dårlig politisk og administrativt handverk har skjemt ut Arendal fra landsende til landsende, og folk raser over dårlig behandling av to eldgamle mennesker. Slikt bør være pinlig langt inn i de kommunale korridorene.

Jeg undres, er dette et enestående tilfelle? Mon tro hvordan det står til Troms-kommunene?

Heldigvis minner helseminister Bent Høie om at kommunene har lov å bruke sunn fornuft. For det mangler både sunn fornuft og empati hos de som bestemte i sørlandbyen. Enskjønt, etter hvert ble kommunens omdømme så tarvelig at opposisjonen, H, FrP og MGD, i hui og hast fikk flertall i formannskapet for at de gamle skal få bo sammen. Til gjengjeld avfeier ordføreren arrogant at nå er valgkampen i gang!!

Man blir opprørt over at gamle folk ikke får bo sammen, samtidig som andre vilt fremmede må dele rom. Det bør ikke være umulig å lete etter gode individuelle løsninger i sånne saker. Derfor skulle jeg ønske at Fylkesmannen foretok ranking over Tromskommunene basert på faktiske tilbud, praktisering og hvem som både er dyktige og kreative til å finne gode og individuelt tilpassende ordninger.

Joda, jeg vet, omsorgstjenestene utgjør nesten en tredel av kommunens samlede virksomhet og må ses i sammenheng med behovene i hele kommunesektoren. Omsorgskrisen skapes ikke alene av eldrebølgen, men av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes enn i dag, leste jeg en gang. Mye er gjort de siste ti-årene, og endringene i de kommunale omsorgstjenestene er ikke lenger bare eldreomsorg, men dekker nå hele livsløpet.

I 2010 ble forskriften om en verdig eldreomsorg, den såkalte verdighetsgarantien, fastsatt. Den skal sikre grunnlaget for et godt tjenestetilbud for eldre, og styrke kommuneøkonomi og en bedre tilskuddsordning til sykehjem og omsorgsboliger.

Også eldreomsorgen handler om å få hjelp når man trenger det. Trygghet og livskvalitet må være kravet, og tjenestene må bygges opp rundt de eldres omsorgsbehov, ikke systemet, slik det ble i Arendal. Og slik det dessverre har vist seg i flere tilfeller hvor de gamle faktisk får for lite og for næringsfattig mat.

Befolkningens alderssammensetning endres, vi lever lenger, men blir sterkt svekket i siste fase av livsvegen. Dermed øker også kompleksiteten i oppgaveløsningene. Samtidig må man være villig til å organisere tjenestene på nye måter. De ansatte må ha kompetanse på de eldres mer komplekse og sammensatte livssituasjon. Fordi vi lever lenger vil flere eldre ha behov for en mer individorienterte helse- og omsorgstjenester.

Målet må være at den enkelte skal kunne mestre egen livssituasjon, til tross for sitt hjelpebehov. Jeg vil også ha objektive kvalitetsindikatorer og måling av brukertilfredshet. Tenk om kommunen organiserte tverrfaglige oppfølgningsteam som bidrar med koordinering og yter tilrettelagte, flerfaglige tjenester. Slik kan brukernes mål og behov kartlegges og få skreddersydde tilbud.

Den kommunale helse- og omsorgssektoren må vise innovasjon på tvers av forvaltningsnivåer mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. De må finne nye løsninger i mellomrommene mellom kommunale virksomhetsområder, på tvers av sektorene og mellom kommunen som forvaltning og kommunen som lokalsamfunn.

Når jeg sitter på et sykehjem håper jeg personalet skal tilby meg medbestemmelse, respekt og verdighet, og tilbudene skal være svar på mine individuelle behov. Om jeg samtidig opplever at både ledelsen og de ansatte forstår behovene vi som nå bor i vår siste heim har for fleksibilitet, forutsigbarhet og koordinerte tjenester, ja da tror jeg sannelig vi kan ta oss et glass god rødvin til kvelds og føle vi fortsatt er konge på haugen.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse