Det er i høyeste grad urettferdig at pensjonister skal få mindre når andre får mer.

I Arbeiderpartiet er vi opptatt av å sørge for at folk i landet vårt skal kunne leve gode og trygge liv. Det innebærer også at alle som går inn i pensjonistlivet skal kunne kjenne seg trygg på at pensjonsordningene våre fungerer. Pensjonistene skal få økt kjøpekraft når andre får det. Både de som i dag har pensjon, og de som tjener opp sin pensjon skal kunne ha tillit til et rettferdig system. Slik er det ikke i dag. Da må vi ta grep og endre dagens system. Det må bli mer rettferdig og mer forutsigbart.

Som medlem av Arbeiderpartiets eldreråd har jeg fått flere henvendelser om dette. Jeg er derfor veldig glad for klar tale fra Arbeiderpartiets leder; Arbeiderpartiet tar dette på alvor og vil rette opp urettferdigheten.

Det er i høyeste grad urettferdig at pensjonister skal få mindre når andre får mer. Slik fungerer det faktisk i dag – i de siste årene har pensjonister opplevd å få svekket sin kjøpekraft, når vanlige lønnstakere har fått økt sin egen. Pensjonsreformen har i seg en utilsiktet skeivhet. Da må regjeringen ta tak. Underreguleringen i pensjonen må fjernes. Så langt har verken FrP eller Høyre vært villig til å lytte til pensjonistene. Arbeiderpartiet vil derimot lytte til pensjonistene, rette opp urettferdigheten, sikre de trygghet og en mer stabil pensjonsordning.

Pensjonsreformen var den viktigste reformen i Norge på flere tiår – kjempet fram av partene i arbeidslivet og Arbeiderpartiet. Men når denne reformen som ble satt i verk fra 2011 etter et bredt forlik, har den en helt utilsiktet svakhet. Da må reformen rettes opp. Pensjonistene må få vekst når lønnstakerne ellers har vekst. På den måten sikrer vi det som var en viktig intensjon i pensjonsforliket og skaper større trygghet for  pensjonister. Med Arbeiderpartiets modell vil pensjonene reguleres med gjennom- snittet av lønns- og prisveksten, slik intensjonen hele tiden har vært.

Nå har vi sett konsekvensene av fire år med FrP/Høyre-styre, og da er valget enkelt. Til høsten er det ikke vanskelig å se hvilket parti som faktisk har tenkt å gjøre noe for de eldste blant oss. Vi kan ikke fortsette med å prioritere vekk norske pensjonister. Vi trenger en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet som tar landets pensjonister på alvor g lytter når de påpeker denne urettferdigheten.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Det er svært alvorlig at Tromsø kommunes administrasjon synes å prioritere gress og sykkel framfor effektiv fullverdig toveis kollektivfelt på Stakkevollveien.

0
56

Valget 2017 er historie og koalisjonsregjeringen mellom Høyre og FrP med støtte fra Venstre og Krf beholder trolig regjeringsmakten.

0
20