Når man ser de betalingsutfordringene som mange unge sliter med, og når man ser hvor enkel løsningen er så er det for meg uforståelig hvorfor dette ikke allerede er gjennomført.

Den økonomiske virkeligheten for ungdom er i dag ganske annerledes enn den tradisjonelt har vært. Det er enklere enn noensinne å få tak i kredittkort, og forbrukslånene nærmest kastes etter unge. Et raskt google-søk på «låne penger» viser at det er utallige muligheter for å låne penger på dagen. Dette kombinert med et stadig økende press på unge, gjør at det er alt for lett å havne i forbrukslånsfellen.

Det har de siste årene vært en skremmende utvikling i økningen av inkassosaker og betalingsanmerkninger blant unge. Tall fra Kredinor viser at inkassogjelden økte blant unge med over 50 prosent fra 2015 til 2016 blant ungdom i aldersgruppen 18 til 25 år. Og Lindorffanalysen 2017 viser at hele én av 16 unge sliter med betalingsanmerkninger. Dette mener Fremskrittspartiets Ungdom er en veldig skremmende utvikling, og det er på høy tid at man finner gode løsninger som fungerer.

FpU mener løsningen på problemet er opplæring i hvordan personlig økonomi fungerer, og konsekvensene av at den misligholdes. Det er flere som har tatt til orde for å øke fokuset på personlig økonomi i skolen, men da ofte som en del av mattefaget. Et eksempel på det er tidligere barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken sine tiltak for å redusere gjeldsproblemene til unge voksne. Han uttalte til at det er nødvendig å få privatøkonomi inn i skoleverket, og han ville ha det som en del av mattebøkene i den videregående skolen. Dette er en løsning som FpU ikke mener er god nok.  

For det første er det viktig for FpU at personlig økonomi er noe som følger hele utdanningsløpet. På grunnskolen er dette noe som bør inkluderes i pensum i både matte og samfunnsfag, mens på videregående skole så bør det være et eget fag med egen karakter. På denne måten er personlig økonomi noe man får erfaring med tidlig i skoleløpet, og ikke noe man må ta stilling til når kreditorene først står på døra. For det andre så er det nødvendig at det er et eget fag, med en egen karakter. På denne måten motiveres unge til å faktisk gjøre en innsats, fordi denne karakteren teller på lik linje med resten av karakterene. En slik løsning vil være ganske lik det Finans Norge, hovedorganisasjonen til finansnæringen i Norge, mener er den beste løsningen.

Personlig økonomi er allerede en del av kompetansemålene i grunnskolen, både i matematikk og i samfunnsfag. Likevel ser man den skremmende utviklingen i økonomien til ungdom og unge voksne. Det er derfor åpenbart at dagens løsning ikke har fungert, og at man må tenke nytt. Når man ser de betalingsutfordringene som mange unge sliter med, og når man ser hvor enkel løsningen er så er det for meg uforståelig hvorfor dette ikke allerede er gjennomført.

En av de viktigste oppgavene skolen har er å forberede barn og unge på arbeidslivet og voksenlivet, den personlige økonomien er en vesentlig del av begge deler. For det å starte voksenlivet sitt med gjeldsproblemer, er et veldig dårlig utgangspunkt for veien videre.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Et innlegg i den pågående debatten om PCI-behandling til befolkningen i Nord-Norge.

3
545

Verden over arrangeres Equal Pay Day (likelønnsdag) for å markere den globale uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn. Unio har valgt å markere Equal Pay Day den 18.

0
43