Lisbeth Berg-Hansen (Ap) holdt onsdag sitt siste innlegg i Stortinget. - som her gjengis i sin helhet. Her poserer hun sammen med partileder Jonas Gahr Støre. Foto: Privat

Regjeringen forstår fortsatt ikke Nord-Norge

I stedet for å lytte til noen av de investormiljøene vi tross alt har i nord, velger regjeringen å legge midlene inn i Innovasjon Norge.

Jeg har tidligere sagt at vi har en regjering som ikke forstår Nord-Norge. Det har vi fått demonstrert gjennom snart fire år. Eksemplene er mange, så det er ikke mulig å nevne alle.

Når jeg har kritisert regjeringen, kommer regjeringens klakører fra landsdelen og beskylder meg for å snakke ned landsdelen. Det gjør jeg aldeles ikke. Tvert i mot, jeg snakker opp Nord-Norge, nettopp fordi jeg kjenner landsdelen godt og vet hvilke muligheter som ligger der, men også hvilke utfordringer vi har. Derfor er jeg inderlig stolt av å ha en partileder, som også ser mulighetene i nord. Og det oppdaget han ikke i går. Nei, som utenriksminister løftet han en hel landsdel, og oss som bor der. Og han gjør det fortsatt, noe som ikke minst har kommet til syne både gjennom Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett og i våre forslag til Revidert nasjonalbudsjett, gjennom de siste 4 år. Arbeiderpartiet foreslår et storstilt verdiskapingsprogram for hav, der forskning, innovasjon og kunnskapsoppbygging er områder som prioriteres høyt. Dette verdiskapingsprogrammet er ikke et rent nord-norsk program, men ved å ta en liten titt på globusen, ser man fort at vi har mye hav i nord.

Allerede i dag gir dette havet oss store verdier. Verdier som er evigvarende bare vi forvalter de på en bærekraftig måte. Arbeiderpartiets verdiskapingsprogram skal bidra til det, både gjennom mere bestandsforskning, kartlegging av mineraler til havs, forskningssentre for havrommet m.m. At noen synes det er morsomt å harselere med ordet havrommet, lever vi lett med. Når man ikke finner annet angrepspunkt enn det, viser det bare at innholdet i satsingen er riktig - og viktig.

Det vi derimot mangler i nord, er rike onkler med mye kapital. Derfor er det synd å si det, men jeg ble dessverre ikke veldig overrasket over at man ikke greide å matche det nord-norske såkornfondet med privat kapital. Dette er også den viktigste saken i RNB (revidert nasjonalbudsjett) som viser at regjeringen fortsatt ikke forstår Nord-Norge. I stedet for å lytte til noen av de investormiljøene vi tross alt har i nord, velger regjeringen å legge midlene inn i Innovasjon Norge. Regjeringen understreker at det skal investeres på prosjektbasis og ikke nok med det, pengene skal forvaltes passivt. Med slike føringer sliter jeg med å skille dette fra Innovasjon Norges ordinære drift. Allikevel skal Innovasjon Norge tilføres 2,5 mill kr ekstra for å fordele disse midlene.  Det eneste spesielle er at midlene øremerkes bedrifter lokalisert i Nord-Norge. De sier ikke engang at aktiviteten skal være i Nord-Norge.

Arbeiderpartiet fremmer derfor et forslag der vi foreslår at midlene lyses ut av departementet og at mindre investormiljø i hele landsdelen kan søke på et beløp tilsvarende det de greier å reise av privat kapital. I tillegg til at midlene da blir forvaltet i Nord-Norge, bidrar dette også til å bygge opp investorkompetanse i landsdelen.

Et annet eksempel på regjeringens manglende forståelse av Nord-Norge er at regjeringen gjennom flere budsjettforslag har kuttet i de regionale utviklingsmidlene. Disse midlene har vært viktig for at fylkeskommunene har kunnet fylle rollen som regional utvikler. Jeg kunne lagt fram en lang liste over gode prosjekt som har blitt realisert, nettopp fordi fylkeskommunen har hatt midler tilgjengelig.

Så til regjeringens viktigste satsing for utvikling av privat næringsliv. Formueskatten. Jeg har forsøkt å spørre finansministeren hvor stor andel av lettelsene i formueskatten har havnet i Nord-Norge. Det har jeg ikke fått svar på.  Derfor venter jeg fortsatt på at finansministeren skal fortelle hvor mye av lettelsene i formueskatten som har havnet i Nord-Norge, men enda viktigere, hvor mange arbeidsplasser denne skattelettelsen har skapt.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer