Høyre/FRP regjeringen har kuttet i rassikringen

Høyre/FRP regjeringen har kuttet i rassikringen i alle sine egne budsjett denne stortingsperioden, de har i denne perioden brukt rassikring som salderingspost i budsjettet. 

De klarer ikke å følge opp gjeldende transportplan.  Dette går ut utover flere rasutsatte strekninger i hele landet.

 For 2017 er det bevilget 27 pst lavere enn toppåret som var det siste budsjettet fra Stoltenberg regjeringen. Rassikring handler om trygghet i folks hverdag. For Arbeiderpartiet er sikker transport grunnleggende i samferdselspolitikken. Det ble derfor brukt mer penger både i 2006-2009 og 2010-2013 sammenlignet med rammene i NTP. Innsatsen ble trappet opp over år og i Stoltenberg II sitt siste budsjettframlegg for 2014 ble det satt av over 1,8 mrd kr. (2017 kr).

For 2017 har dagens regjering bevilget kun 1,35 mrd kr. til rassikring på riks- og fylkesveger.

I kommende transportplanperiode 2018-2029  lover regjeringen 24 mrd kr. eller i snitt 2 mrd. kr. pr.år.   Behovet er på hele 47 mrd. kr.  .

 På den nasjonale rassikringskonferansen som var i Tromsø sist uke hevdet Statsekretær Tom Cato Karlsen( FRP) at de har økt bevilgningen til rassikring, dette stemmer ikke. Og det gjenstår å se om de vil gjøre det i årene fremover.

Selv om Regjeringen på konferansen lekket fra kommende NTP, sa de ikke noe om når denne økningen vil komme, er det i 2018 eller er det først i 2024? når man ser på bevilgningene denne Stortingsperioden, som ligger under dagens vedtatte NTP-ramme, har man grunn til å tvile på lovnadene, er dette bare et populistisk valgkamputspill.

Arbeiderpartiet har vist at de har løftet bevilgingen til rassikring så den sikreste måten å få økte bevilgninger til rassikring er å få en ny regjering fra høsten av.

I vedlagte tabell ser vi at sammenligner man budsjettallene fra Stoltenberg II regjeringen 2012-2014 med dagens regjering 2015-2017, så hadde Arbeiderpartiet 500 millioner mere til rassikring på tre år.

Det betyr noe for dem som daglig må ferdes på en rasutsatt vegstrekning.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Jeg registrerer at Tove Karoline Knutsen (Ap) på tampen av sin stortingskarriere engasjerer seg for å frata folk i Tromsø valgfriheten innen pleie og omsorg.  I et leserinnlegg i Nordlys 15.

1
32

De 2 fylkeskommunene er uenige om det meste i prosessen om sammenslåing. I saken om regionhovedsete er man tilsynelatende enige om en vidtgående desentralisering og spredning av funksjoner og arbeidsplasser.

4
19