Rema-sjef Ole Robert Reitan ønsker å sko seg på den reneste sovjetinspirerte monopolkapitalisme, skriver Arne E. S. Gya. Foto: Scanpix

En hån mot samfunn og redelighet

Æ, et forsøk på å selge inn monopolkapitalisme under kategorien “billig”. En hån mot forbruker, en hån mot produsenter og leverandører, og i etterfølgende diskusjon, en hån mot samfunn og redelighet.

For meg er konklusjonen enkel; Rema er uaktuelt og det samme er deres bestevenner i den grad jeg vet hvem de er.

Remas nye konsept, kalt Æ, er åpenbart en strategi som går ut på å bli billigere ved å bli dårligere. Og for de som har svært dårlig råd er vel billig viktigere enn både bra og utvalg. Jeg synes synd på dem. Heldigvis ser det ut til at selv med Remas kundebindingsapp vil konkurrentene fremdeles være billigst. Og, i motsetning til Rema, bra og utvalgsrike.

Likevel er det noen enkle momenter i kampanjen og strategien som fortjener nærmere kommentarer.

Det Rema skal tjene på er å selge kundens valgfrihet. Rema forsøker å kjøpe den ved å tilby en app, som gir rabatt om en handler hos Rema. Kundelojalitetsprogrammer er ikke noe nytt, og jeg er alt medlem av flere slike. På den måten nuller de hverandre omtrent ut, og jeg får mine drypp av rabatt, bonus, poeng og fandens oldemor. Men Rema drar det en del lengre. De forutsetter at appen Æ skal binde kunden til å handle lojalt, og så selger de under dekke av denne lojalitet kundens valgfrihet! Det er uakseptabelt.

At Rema lover volum og distribusjon (og for alt jeg vet omsetning) til «bestevenner» for så å begrense tilgang i butikkene deres for andre leverandører, er å frata enhver lojal Æbruker valgfriheten. Og det er dette omsetningsvolum de fremforhandler «bestevennpriser» ut fra, samtidig som de stenger en enn så lenge betydelig del av markedet for andre leverandører. Så sminker de presentasjonen ved å late som om leverandører som får sterkt redusert sitt geografiske distribusjonsvolum, presentasjonsareal og produktutvalg i deres butikker, er en berikelse i form av «lokale leverandører».

Nuvel. Om Rema nå kunne innrømt realitetene og sagt det som det er, ville det vært en ærlig sak. Om Rema ikke klarer det konkurrentene deres klarer, nemlig å opprettholde et minimum av utvalg for kunden og nasjonal distribusjon for nasjonale leverandører, er det jo nesten litt synd i dem. Men Rema klarer ikke det. Å snakke sant, altså. De lyver til oss. Og dere fortsetter å lyve når utskvisede leverandører forteller hva dere gjør.

Mack sa først fra, om at det ikke er sannsynlig med videre avtale på de betingelsene dere legger opp til. Det er ansvarlig, ryddig og hederlig av Mack. De har et ansvar som arbeidsgiver, som samfunnsaktør, som sponsor av kultur og idrettsliv. De ser at med de endrede betingelser vil arbeidstakerne og samfunnet rundt lide konsekvenser. Og de møtes da med løgn, om ikke i ordene som nennsomt er valgt av sofistisk inspirerte hulretorikere i markeds- og kommunikasjonsavdeling, så til de grader i innhold.

Jeg synes oppriktig synd på mennesket som måtte presentere vrøvlet. Jeg tviler på at jeg noen gang vil tro et ord hun presenterer. Det hevdes altså, i tilfellet Mack, at distribusjonen vil fortsette. Men det er altså kun sant for ett av nitten fylker! Og så er man utsøkt frekk nok til i samme kommunike å hevde at prisen Mack ber om for fortsatt distribusjon er for høy.

Nå er ikke jeg økonomiutdannet, men selv jeg skjønner og vet at jo flere enheter man kjøper, jo lavere pris vil man få. Her senker altså Rema distribusjonen av Macks varer med 18 av 19 fylker, og forventer å få kjøpe inn til samme pris! Jeg skulle likt å se Reitan akseptere å selge enkeltegg fra tjuepakninger til en tjuendedel av pakningsprisen. Men det er altså hva Rema åpent forlanger fra sine leverandører.

Nå stopper ikke frekkheten der, de presterer å ikke stå offentlig for det tilbud Mack har antydet de har fått. Så langt er det jo ord mot ord, men Rema har ikke bare en leverandør de vil flå levende. Samme aften beskrives lignende tilbud i form av geografisk kastrering av Hansa. Det er altså klinkende klart at hele farsen er en loddrett missrepresentasjon av de faktiske forhold fra Remas side.

I sum er det altså slik at for å fylle egne lommer vil Reitan begrense den frie konkurranse, begrense kundens utvalg, bidra til monopolkapitalisme til fordel for utvalgte “bestevenner”. Han ønsker å sko seg på den reneste sovjetinspirerte monopolkapitalisme, hvor kunder i hans butikker vil kunne oppleve samme utvalg som i åttitallets sovjetbutikker, vil måtte oppleve absurde ordvekslinger om valgmuligheter etterspørres, vil måtte ta det produkt som har oppnådd bestevennstatus om en ikke er så heldig å bo i fylke hvor alternativ leverandør slipper gjennom nåløyet «lokal produsent».

Gjennom en kampanje som er mildt sagt villedende, en debatt ført mildt sagt uredelig og en nærmest korrupt utskvis av valgmuligheter vil Reitan altså så langt han hersker innføre en ensretting av vareutvalget kommunistfortidens diktaturer verdig. Det er jo ikke bare god grunn til, i forsvar av forbrukerutvalgsmuligheter, å boikotte Rema, men og å unngå deres «bestevenner». Dette er altså monopolkapitalister som er villige til å fjerne forbrukernes valgmuligheter for å befeste egen posisjon.

Slike produsenter er en regelrett trussel mot forbrukeres frihet til selv å velge i krysningen pris og kvalitet. For meg er konklusjonen enkel; Rema er uaktuelt og det samme er deres bestevenner i den grad jeg vet hvem de er. For mitt vedkommende er Carlsberg/Ringnes slått i hartkorn med Rema som fiender av forbrukernes materielle frihet, og dermed uaktuelle som ønsket produsent av mine forbruksvarer. Jeg finner nok snart ut hvem flere av «Bestevennene» er, og kan da aktivt unnlate å bidra til deres fortsatte eksistens. Og det vil jeg oppfordre alle som ikke ønsker å leve i monopolkapitalismens makt å gjøre.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse