Når administrasjonssjefen argumenterte med at lønnsfastsettelser ikke er et politisk anliggende, viste hun frem en mangelfull forståelse av hva som kreves av en toppleder i en stor, offentlig organisasjon. Foto: Nordlys

Ripe i lakken for Steinveg

Tromsø kommunes administrasjonssjef har begått en kardinalfeil.

Det er ikke bare blant meningmann og i de lokale mediene i Tromsø at man har uttrykt forbløffelse over administrasjonssjefens lønnspolitikk.

Kontrollutvalget i Tromsø kommune har behandlet saken om de betydelige lønnsøkningene for flere av toppsjefene i kommuneadministrasjonen. Økningene har ført til sinne og opprør blant de ansatte i kommunen og i deres fagforeninger, og blitt lagt merke til av mannen i gata. Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg var mandag formiddag kalt inn på teppet til kontrollutvalget og redegjorde der for bakgrunnen til de til dels voldsomme påslagene på lønna til allerede godt avlønnede toppsjefer.

Det er ikke bare blant meningmann og i de lokale mediene i Tromsø at man har uttrykt forbløffelse over administrasjonssjefens lønnspolitikk. Også de folkevalgte har reagert kraftig på rausheten overfor sjefsskiktet i kommunen. Mens velgerne i Tromsø har fått høre om og om igjen at kommunen sliter med økonomien og må svinge sparekniven, så får man plutselig vite at det hos rådhustoppene er det vill lønnsfest. Reaksjonene blir selvsagt deretter.

Administrasjonssjef Steinveg mener hun har handlet i henhold til reglement og at lønnsjusteringene har en rasjonell og riktig begrunnelse. Begge deler kan være relevante, men det er ikke jus og formalia som er saken her. Hvis man skal lede et foretakende eller en organisasjon, har man som toppleder også et viktig ansvar for foretakets omdømme. Det gjelder ikke minst et organ som skal yte tjenester til den brede offentlighet. Hvis fingerspissfølelsen er dårlig hos topplederne havner man gjerne i slike situasjoner som den det er snakk om her. Sjefen konkluderer med at så lenge det er innenfor reglementet er det greit, uten å tenke på hvordan det vil påvirke organisasjonens omdømme hos de ansatte og i opinionen.

Dette er en kardinalfeil for en toppleder som administrasjonssjef Steinveg. Det fikk hun da også vite i møte med kontrollutvalget. Når administrasjonssjefen argumenterte med at lønnsfastsettelser ikke er et politisk anliggende, viste hun frem en mangelfull forståelse av hva som kreves av en toppleder i en stor, offentlig organisasjon. Selvsagt er det forskjeller på politisk nivå og administrasjonen. Men i en kommune er det, uansett styreform, også en symbiose mellom administrasjon og politikk som man ikke kan være blind for. I kontrollutvalget fikk hun også klar beskjed om dette. De administrative topplederne i kommunen kan aldri se bort fra alle berøringspunktene mellom seg selv og det politiske nivået. I en kommune som sliter med økonomien kan man ikke bedrive lønnsfester på toppnivå, mens sparekniven svinges over ansatte, og kutt og innsparinger rammer innbyggere kommunen skal yte tjenester til. Slikt er svært ødeleggende for kommunens omdømme.

Administrasjonssjef Steinveg er sikkert en dyktig leder. Denne saken har gitt henne en ripe i lakken. Men som kjent er ingen ufeilbarlige. Vi forutsetter at administrasjonssjefen tar kritikken på en positiv og konstruktiv måte. Og at hun i fortsettelsen tar på alvor det store ansvaret hun har, også for å ivareta Tromsø kommunes omdømme.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse