Røymo har helt rett

Tromsø-ordføreren har tatt et oppgjør med uansvarlig offentlig pengebruk, mener Nordlys.

Tromsø-ordfører Kristin Røymo sier at Langsund-forbindelsen ikke bør bygges. Det bor i dag 300 personer på Reinøya, dit den 2,9 kilometer lange undersjøiske tunellen er planlagt.  De totale kostnadene har allerede oversteget 700 millioner kroner. Prosjektet er også omstridt innad i egen kommune, Karlsøy.

Saken er igjen aktuell fordi Regional Transportplan skal behandles i fylkestinget i høst. Det vil bety at den akutte mangelen på penger til vedlikehold av fylkesveier vil bli tydelig for alle.

Røymo peker på at det finnes store og kritiske mangler på veinettet i Tromsø, blant annet fylkesveien til fiskerisamfunnet Tromvik. Situasjonen er også alvorlig i andre deler av fylket der det produseres og fraktes store mengder sjømat, blant annet på Senja. Der er mange fylkesveier i en elendig forfatning.

Tilhengerne av Langsund-forbindelsen viser til at tunnelen skal betales av såkalte fergeavløsningsmidler. Det er riktig at noe av forbindelsen er finansiert slik. Men i tillegg til dette vil prosjektet komme til gjøre et stort innhogg i den fylkeskommunale kassen.

Troms fylkeskommune må låne minst 265 millioner kroner i 2014-kroner. En ny kostnadsvurdering er under arbeid, og beløpet vil trolig stige. Disse store lånene skal betjenes de neste årene, og det nytter ikke å snakke seg bort fra at dette vil gå på bekostning av noe annet.

Kristin Røymo har derfor helt rett i denne saken. Pengene må brukes på oppgradering av fylkesveiene. Det er som forventet at hun blir skjelt ut av bygdefolk som ivaretar sine lokale interesser. Men vi trenger politikere som ser helheten. Og sannheten er at Røymo fortjener ros for å ta til orde for tydelige prioriteringer.

Det er nettopp slike politikere vi trenger i den perioden Norge nå går inn i. Det vil være nødvendig med flere slike upopulære valg når oljeinntektene synker og inntektene til staten blir redusert.

På grunn av vår oljerikdom har politikerne i mange år sluppet å ta denne type valg.  Dette er det nå slutt på.

Det vil være økonomisk uansvarlig  å gå videre med Langsund-forbindelsen  Hvis den ikke stoppes, vil det svekke troverdigheten til klagemålene fra fylkestinget om reduserte bevilgninger til fylkeskommunen over statsbudsjettet.

Og dersom ikke fylkeskommunen innser dette, leverer de inn et usedvanlig solid argument for sin egen nedleggelse.  

Nordlys sine lederartikler blir skrevet av mediehusets redaktører og faste kommentatorer. Gruppen ledes av politisk redaktør.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse