Mener han kanskje at støyen er spesielt uproblematisk i Nord-Norge? Jeg har aldri hatt inntrykk av at folk nordpå er spesielt tunghørte.

Professor Kristoffer Rypdals innlegg i Nordlys 7/9 inneholder alvorlige feiloppfatninger om støy fra vindkraftverk og må korrigeres.

Rypdal hevder at støy fra vindkraftverk er et marginalt problem. I forhold til antall berørte er vindkraftstøy fortsatt et betydelig mindre problem enn for eksempel trafikkstøy som belaster hundretusener i Norge. For de som blir berørt av støyen er den imidlertid en stor belastning.

Et eksempel på dette er Fred Olsens vindkraftverk på Lista hvor 80 naboer i 2014 sendte en omfattende klage på støyen til kommunen.  Kommunen beordret utbygger å utføre en helsestudie på støybelastningen for naboer innenfor to kilometer avstand (TØI: Befolkningsreaksjoner på vindmøllestøy, 2015). Studiet viser blant annet at på en kilometers avstand fra vindkraftverket opplever 50 % av naboene støyen som plagsom i kategoriene «voldsomt, mye og middels». Tar vi også med de som opplever støyen som «litt plagsom» blir 2/3 av befolkningen plaget av støyen. Ordfører i Farsund kommune har uttalt at dersom han hadde visst hvordan det ville bli hadde han ikke stemt for vindkraftverket da det ble vedtatt. Det er altså slike tilfeller Rypdal kaller «et marginalt problem».

En svensk studie ved universitetet i Gøteborg har vist at vindkraftstøy oppleves å være flere ganger mer plagsom enn trafikkstøy. Det er flere årsaker til det. Blant annet vedvarer vindkraftstøyen 24 timer i døgnet - i motsetning til de fleste andre typer trafikk og industristøy som avtar om natten. Man får dermed aldri noen hvilepause fra støyen når vinden blåser og det kan ofte bli svært slitsomt for de som må leve med den. En annen grunn er at støyen ofte er amplitudemodulert, d.v.s pulserende og oppleves som en lavfrekvent brummende lyd som ligger der hele tiden. Dette gjør den spesielt enerverende ved langtidseksponering.

Støy fra vindkraft har blitt et stort problem i alle land med mye vindkraft. I Polen og i Bayern har myndighetene nylig satt minimumsavstand for vindkraftverk på ti ganger totalhøyden på vindturbinene – 1.5 km med dagens installasjoner. En rekke tyske stater som Rheinland_Pfalz, Sacsen-Anhalt og Niedersachsen har satt faste minimumsavstander på 1000 m. I Danmark kjøper vindkraftutbyggere opp boliger, og i noen tilfelle hele landsbyer, og jevner dem med jorden for å unngå protester mot støyen fra vindkraftverkene de bygger.

Det burde være åpenbart fra disse eksemplene at støy fra vindkraftverk ofte er et svært alvorlig problem for de som bor nær vindturbinene - inntil 2 km. Det er vanskelig å forstå på hvilken bakgrunn Rypdal kommer med sin påstand om at vindkraftstøy skal være uproblematisk. Mener han kanskje at støyen er spesielt uproblematisk i Nord-Norge? Jeg har aldri hatt inntrykk av at folk nordpå er spesielt tunghørte.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

Åpent brev til Frank Bakke-Jensen, vår nye forsvarsminister

1
307

Regjeringen forsikrer at norsk forsvars- og utenrikspolitikk er i sin skjønneste orden i en «uforutsigbar» og «komplisert» verden.. Sist ute var tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i Adresseavisen 16.10.

2
100