Sametinget tyr i stedet for å utvise normal folkeskikk til ufine og udemokratiske virkemidler

«Sametinget er i kraft av status og rolle den fremste premissgiveren i utforming av statens samepolitikk og et rådgivende organ i samepolitiske spørsmål.»

Det må sies å være overraskende at sametingsråden ikke er klar over sitt eget mandat og sin rolle. Det er rett og slett skremmende.

Sametingsråd Silje Muotka virker å ha en helt annen oppfatning enn alle andre av det organet hun representerer når hun slår fast at det er «bomskudd å konkludere med at Sametinget er et rådgivende organ.»

På regjeringens nettsider heter det følgende: «Sametinget er et selvstendig folkevalgt organ, og er det representative talerøret for samene».

«Sametinget er i kraft av status og rolle den fremste premissgiveren i utforming av statens samepolitikk og et rådgivende organ i samepolitiske spørsmål.»

Et rådgivende organ der altså. Det kan ikke være tvil om at Sametinget har en uttalelsesrett og skal tas med på råd. Det har de i alle høyeste grad vært i Nussir-saken. De er til og med konsultert, en rett de har på siden av det demokratiske systemet.

Sametingsråd Muotka forsøker å heve Sametingets betydning til noe mer enn det er. Det er langt ifra noe bomskudd å konkludere med at Sametinget er et rådgivende organ – det har det alltid vært og det må det alltid være. Det må sies å være overraskende at sametingsråden ikke er klar over sitt eget mandat og sin rolle. Det er rett og slett skremmende.

Sametinget har fått benytte seg av sin uttalelsesrett i Nussir-saken, i flere omganger. Offentlige myndigheter har sagt til Sametinget «vi hører hva dere sier, vi har registrert det – men vi velger å legge vekt på andre hensyn». Så får man gå videre til neste sak. Sametinget tyr i stedet for å utvise normal folkeskikk til ufine og udemokratiske virkemidler. At man attpåtil forsvarer en slik atferd, er skammelig.

I stedet for å slå seg til ro med at man har tapt saken, så forsøker man å finne virkemidler på siden av det demokratiske systemet.

 «Fra et presseorgan er det sjelden vare å høre at et parlament som representerer et folk ikke skal benytte seg av sin rett og plikt til å ytre seg og ivareta velgernes interesse», skriver Silje Karine Moutka, og forsøker å legitimere sin famøse brevskrivning til en rekke internasjonale storbanker.

Skal man følge hennes argumentasjon, så støtter alle velgerne som står i samemanntallet brevskrivningen til sametingsrådet. Det er langt ifra sannheten. Personlig ser jeg nå at jeg må melde meg ut av manntallet for å unngå å bli tatt til inntekt for slike udemokratiske virkemidler som Muotka mener det er greit å benytte seg av.

Muotka hevder at Sametinget bryr seg om de sjøsamiske interessene i Kvalsund, men det er det lite som tyder på. Min oldemor var sjøsame fra Kvalsund, og reindriftsinteresser har aldri vært det som har vært viktig for denne folkegruppen. Nei, dette handler kun om å mele sin egen kake for Sametinget, og kunne kreve avgift for virksomheten, den såkalte «urfolksavgiften» som de har fått nei til fra styrende myndigheter. Om de legger sjøsamiske bygder brakke på sin ferd, så virker det å være uinteressant for Sametinget.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Her er du velkommen til å debattere saken videre. Men tenk gjennom hvordan du vil framstå og hvilke uttrykk du bruker. En liten huskeregel: Ikke skriv noe som du ikke kunne ha ropt ut på torget med mange tilhørere. Du må bruke fullt navn - falske profiler blir utestengt. Hold deg til saken, vis respekt og stor raushet overfor andre. Trakassering, trusler og hatske meldinger slettes.

Med vennlig hilsen Guttorm Pedersen, debattredigerer

Annonse