Sandberg har utvist amatørmessig håndverk i sin iver etter å bli husket, men befolkningen har slått ettertrykkelig fast at dette vil de ikke ha.

Fiskeriministeren har erklært Arbeiderpartiet som hovedfiende i pliktsaken - og ja, det er vi. Ap vil aldri godta at trålerne skal beholde konsesjonene hvis pliktene faller bort, slik Sandberg, Høyre og Frp foreslo.

Arbeiderpartiet er glade for at kystbefolkningen i nord klarte å stoppe forslaget. Uten dette sterke, folkelige engasjementet ville Sandberg aldri ha gitt seg.  Nå står han avslørt igjen på kaia: det hjelper nemlig ikke med cowboyfakter, høy sigarføring og null gjennomføringskraft. Sandberg har utvist amatørmessig håndverk i sin iver etter å bli husket, men befolkningen har slått ettertrykkelig fast at dette vil de ikke ha. Nå er hans siste halmstrå å skylde på alle andre enn seg selv, og særlig på Arbeiderpartiet.

Sandberg later som han ikke forstår hva som er Arbeiderpartiets alternativ. La meg derfor forklare ham dette en gang for alle. Vi vil sikre fiskeråstoff til industrien ved at trålerne skal oppfylle de forpliktelsene de har overfor fiskeriavhengige kystsamfunn. Vi må bort fra at industrien må kjøpe hele fangsten. Fokuset må være på hva industrien trenger av råstoff, når de trenger det og hvordan vi kan sikre verdiskaping og få helårsarbeidsplasser på land. Forpliktende leveranseavtaler skal inngås og etterleves, hvis ikke skal konsesjonene inndras.

Ap er enige i at dagens plikter ikke fungerer etter hensikten, som var å sikre egnet råstoff til industrien hele året. Vi vil derfor forsterke og justere pliktene. Tanken bak bearbeidingsplikten var god, men når sushi ikke regnes som bearbeiding, er plikten for rigid. Hvor mye det skjæres i fisken, kan ikke være avgjørende for om bearbeidingsplikten er oppfylt. Dette vil vi rydde opp i.

Arbeiderpartiet står for en helhetlig fiskeripolitikk. Vi kan ikke godta at inngåtte avtaler med fiskeriavhengige samfunn skal brytes. Vi lytter til det nordnorske folket, men reiser ikke rundt for å belære dem.

Norge trenger ei ny regjering, ei regjering som forstår Nord-Norge og lytter til folket.

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

På forsiden nå

”I fjor døde 1.700 av influensa.”  

”Mange forstår ikke hvor alvorlig syke de kan bli”

“Risikogruppene utgjør om lag 1,5 millioner mennesker i Norge”.  

5
149