Det er ikke slik en vinner oppslutning om opprettelse av en sannhetskommisjon, skriver Einar Arne Drivenes (bildet) om Katri Sombys reaksjon på Einar Niemis kronikk. Foto: Nordlys arkiv

Sannhetskommisjon: Det må være lov å diskutere

Det å liste opp all forskingslitteratur om fornorskninga de siste 50 år synes jeg er unødvendig ovenfor en skolert historiker som Katri Sarak Somby.

Hvor i innlegget til Einar Niemi 11/5 om sannhetskommisjon, politikk og kampen om fortida sier han at han går imot en sannhetskommisjon, Katri Sarak Somby ?

Etter det jeg kan se hevder han at det må være legitimt å diskutere hvilken nytte en slik sannhetskommisjon vil ha, og det er du vel ikke uenig i ? Det er ikke det samme som å være motstander av at det nedsettes en sannhetskommisjon?

De av oss historikere som er enige med Einar Niemi, har da heller ikke gått ut med noen meninger om opprettelsen av sannhetskommisjonen etter det jeg vet.

  • Les Niemis kronikk her
  • Les Sombys tilsvar her

Det å liste opp all forskingslitteratur om fornorskninga de siste 50 år synes jeg er unødvendig ovenfor en skolert historiker som Katri Sarak Somby. Men det betyr ikke at alt er sagt og all forskning er gjort på dette feltet. Det er etter mitt skjønn et av de beste argumentene for en eventuell sannhetskommisjon.

Men i denne diskusjonen er det ingen farbar vei å forsøke å fremstille andre deltakere som om de mener at  fornorskningsprosessen var et  “folkeopplysningsprosjekt”. Det er langt fra det jeg mener om fornorskningsprosessen og er helt malplasert om det er ment å skulle karakterisere alt det Einar Niemi har skrevet om dette gjennom et langt forskerliv.

Det er heller ikke slik en vinner oppslutning om opprettelse av en sannhetskommisjon.

 

Lik Nordnorsk Debatt på Facebook

Annonse
Nordlys overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Annonse